เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

25.0
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 24.6 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 97 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 8.00 กม.
  ความกดอากาศ 30.85 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
710,080
ครั้ง