เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

34.2
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 23.4 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 54 %
  ลม ทิศตะวันตก 3.7 กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 28.84 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
ข้อมูลปฎิบัติการฝนหลวง

วันที่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง แผนปฏิบัติการฝนหลวง ผลปฏิบัติการ
2019-07-11 สุรินทร์ พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : กรุงเทพมหานครกาญจนบุรี
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : บรรเทาหมอกควันและไฟป่า

2019-07-10 สุรินทร์ พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : พื้นที่การเกษตร และอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : -
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์ (ประโคนชัย บ้านกรวด พลับพลาชัย กระสัง เมืองบุรีรัมย์) สุรินทร์ (พนมดงรัก ปราสาท กาบเชิง เมืองสุรินทร์)
มีฝนตก
อำเภอที่พบว่ามีฝนตก : เมืองสุรินทร์, ชุมพลบุรี, ยางชุมน้อย, กันทรารมย์, คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว, มหาชนะชัย
2019-07-10 ขอนแก่น ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

Stand by : วิเคราะห์และติดตามสภาพอากาศ


2019-07-09 ขอนแก่น พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : พื้นที่การเกษตร จ.อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : -
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น(น้ำพอง กระนวน) จ.กาฬสินธุ์(ท่าคันโท หนองกุงศรี ห้วยเม็ก) จ.เลย(เมืองเลย ท่าลี่) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น(สีชมพู ชุมแพ)
มีฝนตก
อำเภอที่พบว่ามีฝนตก : สีชมพู, น้ำพอง, กระนวน, ภูเวียง, ท่าคันโท, หนองกุงศรี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น(สีชมพู ชุมแพ ภูเวียง)
2019-07-09 ตาก พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : พื้นที่การเกษตรจังหวัดตาก กำแพงเพชร สุโขทัย ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลตอนล่าง เขื่อนแม่มอก
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำบริโภค-อุปโภคในพื้นที่ภาคเหนือ
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตร จ.ตาก(เมืองตาก สามเงา บ้านตาก) จ.สุโขทัย(เมืองตาก บ้านด่านลานหอย ศรีสำโรง)

ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
134,870
ครั้ง