เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2563

30.2
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 26.0 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 78 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 33.59 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
ข้อมูลปฎิบัติการฝนหลวง

วันที่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง แผนปฏิบัติการฝนหลวง ผลปฏิบัติการ
2020-06-04 ตาก พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดตาก
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : พิจิตร(โพธิ์ประทับช้าง)
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตรและป่าไม้ กำแพงเพชร(คลองลาน,คลองขลุง) ตาก(เมืองตาก,บ้านตาก,สามเงา)|

2020-06-04 แพร่ ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

Stand by : วิเคราะห์และติดตามสภาพอากาศ


2020-06-04 สงขลา พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดสงขลา
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : นราธิวาส(บาเจาะ)
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : บรรเทาหมอกควันและไฟป่า นราธิวาส(เมืองนราธิวาส,ยี่งอ)|
มีฝนตก
อำเภอที่พบว่ามีฝนตก : นราธิวาส(ยี่งอ)
2020-06-04 ลพบุรี พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดลพบุรี
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : ลพบุรี(เมืองลพบุรี,พัฒนานิคม,โคกสำโรง,ชัยบาดาล,ท่าวุ้ง,บ้านหมี่,ท่าหลวง,โคกเจริญ,ลำสนธิ)
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตรและป่าไม้ ชัยนาท(เมืองชัยนาท,มโนรมย์,วัดสิงห์,สรรพยา,เนินขาม) นครสวรรค์(เมืองนครสวรรค์,โกรกพระ,ชุมแสง,หนองบัว,ตาคลี,ท่าตะโก,พยุหะคีรี,ตากฟ้า,แม่เปิน,ชุมตาบง) สิงห์บุรี(เมืองสิงห์บุรี,ค่ายบางระจัน,พรหมบุรี,ท่าช้าง)()()|
มีฝนตก
อำเภอที่พบว่ามีฝนตก : ชัยนาท(เมืองชัยนาท,มโนรมย์,วัดสิงห์,สรรคบุรี,หันคา,หนองมะโมง) นครสวรรค์(เมืองนครสวรรค์,โกรกพระ,หนองบัว,ตาคลี,ท่าตะโก,ไพศาลี,พยุหะคีรี,ตากฟ้า) ลพบุรี(เมืองลพบุรี,ท่าวุ้ง,บ้านหมี่,สระโบสถ์,โคกเจริญ,หนองม่วง) สิงห์บุรี(เมืองสิงห์บุรี,บางระจัน,ค่ายบางระจัน,อินทร์บุรี) อ่างทอง(แสวงหา) อุทัยธานี(เมืองอุทัยธานี,ทัพทัน,สว่างอารมณ์,หนองฉาง,หนองขาหย่าง,บ้านไร่)
2020-06-04 สุรินทร์ ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

standby วิเคราะห์และติดตามสภาพอากาศ


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
230,685
ครั้ง