เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

35.0
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 24.4 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 54 %
  ลม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 3.7 กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 30.52 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
625,986
ครั้ง