เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

33.2
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 24.4 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 60 %
  ลม ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3.7 กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 30.53 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
244,259
ครั้ง