เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

26.4
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน
  จุดน้ำค้าง 23.3 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 83 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 8.00 กม.
  ความกดอากาศ 28.64 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
286,011
ครั้ง