เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

29.4
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 28.0 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 92 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 37.85 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
ข้อมูลปฎิบัติการฝนหลวง

วันที่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง แผนปฏิบัติการฝนหลวง ผลปฏิบัติการ
2019-05-11 ลพบุรี พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก :
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง :
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน :

2019-05-10 ลพบุรี พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : พื้นที่การกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : -
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่เสี่ยงคาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์(อ.พยุหะคีรี อ.ท่าตะโก อ.หนองบัว อ.ตากฟ้า อ.ตาคลี อ.ไพศาลี)

2019-05-09 ลพบุรี พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : พื้นที่การกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ฝั่งตะวันออก และ จ.ลพบุรี
มีฝนตก
อำเภอที่พบว่ามีฝนตก : เมืองลพบุรี, โคกสำโรง, ชัยบาดาล, ท่าวุ้ง, บ้านหมี่, สระโบสถ์, โคกเจริญ, หนองม่วง, เมืองสิงห์บุรี, พรหมบุรี, ท่าช้าง, อินทร์บุรี, เมืองชัยนาท, มโนรมย์, วัดสิงห์, สรรพยา, สรรคบุรี, หันคา, หนองมะโมง, เนินขาม, ตาคลี, ท่าตะโก, ไพศาลี, พยุหะคีรี, ตากฟ้า, เมืองอุทัยธานี, หนองฉาง, หนองขาหย่าง, บ้านไร่
2019-05-08 ลพบุรี พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : พื้นที่การกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จ.ชัยนาท(หนองมะโมง) จ.นครสวรรค์(ท่าตะโก) พื้นที่การเกษตร จ.ชัยนาท(มโนรมย์ หันคา วัดสิงห์ หนองมะโมง สรรคบุรี) จ.อุทัยธานี(เมืองอุทัยธานี บ้านไร่ ห้วยคต ลานสัก หนองฉาง ทัพทัน สว่างอารมณ์) จ.นครสวรรค์(เมืองนครสวรรค์ โกรกพระ ลาดยาว บรรพตพิสัย ตาคลี ตากฟ้า ไพศาลี) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว อ่างเก็บน้ำกระเสียว

2019-05-07 ลพบุรี ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

Stand by : วิเคราะห์และติดตามสภาพอากาศ


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
114,012
ครั้ง