เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

34.6
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 23.1 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 51 %
  ลม ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 9.3 กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 28.22 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
273,473
ครั้ง