เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

28.0
ฝน
  จุดน้ำค้าง 23.6 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 77 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 29.19 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
ข้อมูลปฎิบัติการฝนหลวง

วันที่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง แผนปฏิบัติการฝนหลวง ผลปฏิบัติการ
2019-10-01 เชียงใหม่ พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : เชียงราย(เวียงชัย,เชียงของ,เทิง,พาน) เชียงใหม่(พร้าว,สันป่าตอง,สันกำแพง,สันทราย,หางดง) ลำปาง(แม่ทะ,ห้างฉัตร,เมืองปาน) ลำพูน(ลี้,ทุ่งหัวช้าง,ป่าซาง)
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตรและป่าไม้ เชียงราย(เมืองเชียงราย,แม่จัน,แม่สรวย,แม่ลาว)|พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน แม่งัด |
มีฝนตก
อำเภอที่พบว่ามีฝนตก : เชียงราย(แม่จัน,แม่สรวย)
2019-11-13 สุราษฎร์ธานี ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

Stand by : วิเคราะห์และติดตามสภาพอากาศ


2019-11-13 นครสวรรค์ พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดนครสวรรค์
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : ชัยนาท(เมืองชัยนาท,มโนรมย์,วัดสิงห์) อุทัยธานี(สว่างอารมณ์,หนองฉาง)
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตรและป่าไม้ ชัยนาท(มโนรมย์,วัดสิงห์,สรรพยา,สรรคบุรี) นครสวรรค์(โกรกพระ,ชุมแสง,หนองบัว) ลพบุรี(สระโบสถ์,โคกเจริญ,ลำสนธิ,หนองม่วง) สระบุรี(หนองแค,วิหารแดง,บ้านหมอ) สิงห์บุรี(พรหมบุรี,ท่าช้าง,อินทร์บุรี) อุทัยธานี(สว่างอารมณ์,หนองฉาง)|พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ |

2019-10-05 ระยอง พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดระยอง
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : ชลบุรี(บ้านบึง,หนองใหญ่,บ่อทอง) ระยอง(วังจันทร์,บ้านค่าย,ปลวกแดง,เขาชะเมา)
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตรและป่าไม้ ระยอง(บ้านค่าย)|พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน คลองสียัด |
มีฝนตก
อำเภอที่พบว่ามีฝนตก : ระยอง(วังจันทร์,บ้านค่าย,เขาชะเมา) เขื่อนขนาดใหญ่ที่พบว่ามีฝนตก : ประแสร์
2019-11-10 นครสวรรค์ ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

เนื่องจาก อากาศมีลักษณะทรงตัว ส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
166,758
ครั้ง