เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

32.5
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 23.4 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 59 %
  ลม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3.7 กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 28.81 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
392,487
ครั้ง