เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

29.8
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 25.3 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 77 %
  ลม ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.7 กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 32.17 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
362,136
ครั้ง