เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

30.5
ฝน
  จุดน้ำค้าง 23.2 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 65 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 28.50 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
299,409
ครั้ง