เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

26.2
อากาศเย็น
  จุดน้ำค้าง 13.2 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 45 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 15.21 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
ข้อมูลปฎิบัติการฝนหลวง

วันที่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง แผนปฏิบัติการฝนหลวง ผลปฏิบัติการ
2019-10-01 ลพบุรี พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดลพบุรี
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : นครสวรรค์(ท่าตะโก,ไพศาลี,พยุหะคีรี,ลาดยาว,ตากฟ้า,แม่วงก์,แม่เปิน,ชุมตาบง)
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตรและป่าไม้ นครสวรรค์(ท่าตะโก,ไพศาลี,ตากฟ้า,แม่วงก์,แม่เปิน,ชุมตาบง) ลพบุรี(ชัยบาดาล,โคกเจริญ,หนองม่วง) อุทัยธานี(ลานสัก)|

2019-10-01 สงขลา ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

เนื่องจาก สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชุดบินกองทัพอากาศ


2019-10-01 สุรินทร์ ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

เนื่องจาก อากาศทรงตัว ส่งผลให้ไม่มีเมฆก่อตัวในพื้นที่เป้าหมาย


2019-10-01 ขอนแก่น ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

เนื่องจาก อากาศทรงตัว ส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว


2019-10-01 พิษณุโลก ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

เนื่องจาก เมฆในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัวเล็กน้อยและสลายตัวเร็ว


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
177,236
ครั้ง