เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันเสาร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2564

27.8
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน
  จุดน้ำค้าง 24.9 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 84 %
  ลม ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 1.9 กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 31.56 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
340,578
ครั้ง