เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

28.0
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 25.4 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 86 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 32.52 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
413,366
ครั้ง