เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

26.9
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 24.3 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 86 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 30.37 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.10 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
757,461
ครั้ง