เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

31.4
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 26.2 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 74 %
  ลม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 9.3 กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 34.08 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
606,278
ครั้ง