เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564

28.2
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 25.1 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 83 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 31.79 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
447,886
ครั้ง