เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

27.1
อากาศเย็น
  จุดน้ำค้าง 25.7 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 92 %
  ลม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 3.7 กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 32.97 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1,134,771
ครั้ง