เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566

29.8
อากาศเย็น
  จุดน้ำค้าง 24.4 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 73 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 30.47 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
929,814
ครั้ง