เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

30.7
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 24.7 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 71 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 31.15 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
ข้อมูลปฎิบัติการฝนหลวง

วันที่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง แผนปฏิบัติการฝนหลวง ผลปฏิบัติการ
2019-10-04 สุราษฎร์ธานี พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : สุราษฎร์ธานีไม่ได้เลือก
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตรและป่าไม้
มีฝนตก
อำเภอที่พบว่ามีฝนตก : ภูเก็ต(เมืองภูเก็ต,กะทู้,ถลาง)
2019-10-05 สุราษฎร์ธานี พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : นครศรีธรรมราชไม่ได้เลือก
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตรและป่าไม้
มีฝนตก
อำเภอที่พบว่ามีฝนตก : จุฬาภรณ์
2019-10-05 ตาก พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดตาก
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : กำแพงเพชรตาก
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตรและป่าไม้
มีฝนตก
อำเภอที่พบว่ามีฝนตก : เมืองกำแพงเพชร, คลองขลุง
2019-08-14 พิษณุโลก พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดพิษณุโลก
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชัยนาทกระบี่, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตรและป่าไม้
มีฝนตก
อำเภอที่พบว่ามีฝนตก : เมืองลำพูน, บ้านธิ, เมืองลำปาง
2019-07-11 สุรินทร์ พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : กรุงเทพมหานครกาญจนบุรี
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : บรรเทาหมอกควันและไฟป่า

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
154,770
ครั้ง