เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

32.0
ท้องฟ้าโปร่ง
  จุดน้ำค้าง 20.8 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 52 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 8.00 กม.
  ความกดอากาศ 24.57 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
ข้อมูลปฎิบัติการฝนหลวง

วันที่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง แผนปฏิบัติการฝนหลวง ผลปฏิบัติการ
2020-02-17 พิษณุโลก ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

เนื่องจาก ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ระดับปฏิบัติการมีค่าต่ำกว่า 60% ประกอบกับอากาศมีเสถียรภาพสูง ส่งผลให้เมฆไม่ก่อตัวในพื้นที่เป้าหมาย


2020-02-20 เชียงใหม่ ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

เนื่องจาก ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ระดับ 10,000-15,000 ฟุต มีค่าต่ำ (10-30%) ประกอบกับอากาศค่อนข้างมีเสถียรภาพ ส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว


2020-02-20 หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

เนื่องจาก สภาพอากาศทรงตัว ส่งผลทำให้เมฆไม่ก่อตัวในพื้นที่เป้าหมาย


2020-02-20 ขอนแก่น ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

เนื่องจาก ค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ระดับปฏิบัติการมีค่าต่ำกว่า 60% ประกอบกับอากาศมีเสถียรภาพสูง ส่งผลให้เมฆไม่พัฒนาตัวในพื้นที่เป้าหมาย


2020-02-20 พิษณุโลก ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

เนื่องจาก อากาศมีเสถียรภาพสูง ส่งผลให้ไม่มีเมฆคิวมูลัสก่อตัวในพื้นที่เป้าหมาย


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
197,133
ครั้ง