เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

31.2
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 25.3 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 71 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 32.18 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
373,944
ครั้ง