เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

25.7
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน
  จุดน้ำค้าง 23.5 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 88 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 8.00 กม.
  ความกดอากาศ 28.95 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
321,302
ครั้ง