เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

26.8
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน
  จุดน้ำค้าง 23.0 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 80 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 28.04 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
534,289
ครั้ง