เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันพุธที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2564

27.1
อากาศเย็น
  จุดน้ำค้าง 15.5 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 49 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 17.56 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
504,012
ครั้ง