เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

27.7
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 23.5 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 78 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 28.90 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.01 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
662,791
ครั้ง