เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

22.7
อากาศเย็น
  จุดน้ำค้าง 15.0 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 62 %
  ลม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 1.9 กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 17.00 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
788,012
ครั้ง