เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

25.3
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน
  จุดน้ำค้าง 22.8 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 86 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 27.72 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
476,075
ครั้ง