เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

33.9
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 25.0 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 60 %
  ลม ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 7.4 กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 31.72 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
832,359
ครั้ง