เข้าสู่ระบบ
 กรุงเทพมหานคร

   วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

26.0
ฝนฟ้าคะนอง
  จุดน้ำค้าง 25.3 C
  ความชื้นสัมพัทธ์ 96 %
  ลม ลมสงบ กม./ชม.
  ทัศนวิสัย 10.00 กม.
  ความกดอากาศ 32.20 hPa
  ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
ข้อมูลปฎิบัติการฝนหลวง

วันที่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง แผนปฏิบัติการฝนหลวง ผลปฏิบัติการ
2019-09-10 พิษณุโลก พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดพิษณุโลก
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : เพชรบูรณ์(เมืองเพชรบูรณ์,เขาค้อ)
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน สิริกิติ์ |

2019-09-10 ตาก พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดตาก
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : ตาก(เมืองตาก,บ้านตาก,สามเงา,แม่ระมาด,ท่าสองยาง,แม่สอด,พบพระ,อุ้มผาง,วังเจ้า)
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน ภูมิพล |พื้นที่การเกษตรและป่าไม้ ลำปาง(เถิน)|

2019-09-10 เชียงใหม่ พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : เชียงใหม่(เมืองเชียงใหม่,จอมทอง,แม่แจ่ม,เชียงดาว,ดอยสะเก็ด,แม่แตง,สะเมิง,ฝาง,แม่อาย,พร้าว,สันป่าตอง) ลำพูน(เมืองลำพูน,แม่ทา,ลี้,ทุ่งหัวช้าง,บ้านธิ)
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน แม่งัด, แม่กวง |

2019-09-09 เชียงใหม่ พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : เชียงใหม่(เมืองเชียงใหม่,จอมทอง,แม่แจ่ม,เชียงดาว,ดอยสะเก็ด,แม่แตง,แม่ริม,สะเมิง,ฝาง,แม่อาย,พร้าว,สันป่าตอง,สันกำแพง,สันทราย,หางดง,ฮอด,ดอยเต่า,อมก๋อย,สารภี,เวียงแหง,ไชยปราการ,แม่วาง,แม่ออน,ดอยหล่อ)
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน แม่งัด, แม่กวง |

2019-08-14 พิษณุโลก พื้นที่เป้าหมายหวังผลหลัก : จังหวัดพิษณุโลก
พื้นที่เป้าหมายหวังผลรอง : กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชัยนาทกระบี่, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น
พื้นที่เป้าหมายหวังผลประจำวัน : พื้นที่การเกษตรและป่าไม้
มีฝนตก
อำเภอที่พบว่ามีฝนตก : เมืองลำพูน, บ้านธิ, เมืองลำปาง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
159,652
ครั้ง