เข้าสู่ระบบ
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุที่ รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรใช้การ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง
(ล้าน ลบ.ม.)
% รนก. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล 13,462 - 5,658 42 54.60 0.47
เขื่อนสิริกิติ์ 9,510 - 3,991 42 18.29 0.00
เขื่อนแม่งัด 265 - 96 36 0.40 0.24
เขื่อนกิ่วลม 106 - 68 64 1.64 1.52
เขื่อนแม่กวง 263 - 56 21 0.58 0.04
เขื่อนกิ่วคอหมา 170 - 81 48 1.92 0.25
เขื่อนแควน้อย 939 - 699 74 19.50 1.12
รวมภาคเหนือ 24,715 0 10,649.00 43 97 96.93
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 960 - 454 47 26.98 0.55
เขื่อนกระเสียว 240 - 168 70 12.14 0.55
เขื่อนทับเสลา 160 - 78 48 5.07 0.00
รวมภาคกลาง 1,360 0 699.51 51 44 44.19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว 1,980 - 816 41 14.67 1.51
เขื่อนลำตะคอง 314 - 234 75 2.72 1.30
เขื่อนลำพระเพลิง 155 - 121 78 1.51 3.36
เขื่อนน้ำอูน 520 - 270 52 4.24 0.23
เขื่อนอุบลรัตน์ 2,431 - 1,196 49 36.81 1.00
เขื่อนสิรินธร 1,966 - 1,464 74 17.57 0.00
เขื่อนจุฬาภรณ์ 164 - 123 75 9.93 0.56
เขื่อนห้วยหลวง 136 - 56 41 0.79 0.11
เขื่อนลำนางรอง 121 - 84 69 2.00 0.55
เขื่อนมูลบน 141 - 121 86 1.48 0.10
เขื่อนน้ำพุง 165 - 75 45 3.03 0.00
เขื่อนลำแซะ 275 - 210 76 1.94 0.55
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,368 0 4,769.70 57 97 96.69
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์ 17,745 - 13,423 76 64.13 5.60
เขื่อนวชิราลงกรณ์ 8,860 - 6,797 77 57.88 7.13
รวมภาคตะวันตก 26,605 0 20,220.08 76 122 122.01
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ 117 - 61 52 1.03 0.23
เขื่อนหนองปลาไหล 164 - 158 96 1.44 0.23
เขื่อนคลองสียัด 420 - 167 40 4.48 0.01
เขื่อนขุนด่านปราการชล 224 - 188 84 1.04 0.02
เขื่อนประแสร์ 295 - 263 89 1.90 0.42
เขื่อนนฤบดินทรจินดา 295 - 240 81 4.82 4.48
รวมภาคตะวันออก 1,515 0 1,076.99 71 15 14.71
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน 710 - 553 78 15.35 3.34
เขื่อนปราณบุรี 391 - 250 64 2.13 1.32
เขื่อนรัชชประภา 5,639 - 3,836 68 21.22 5.18
เขื่อนบางลาง 1,454 - 695 48 2.73 2.98
รวมภาคใต้ 8,194 0 5,333.91 65 41 41.43
รวมทั้งประเทศ 70,757 0 42,749.19 60 416 415.96

สีระดับเกณฑ์ %ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง

 
 <= 30 น้ำน้อยวิกฤติ
 
 > 30-50 น้ำน้อย
 
 > 51-80 น้ำปานกลาง
 
 > 80-100 น้ำมาก
 
 > 100 เกินความจุเก็บกัก
ที่มาข้อมูล : ศูนย์กรมชลประทาน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
447,913
ครั้ง