เข้าสู่ระบบ
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุที่ รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรใช้การ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง
(ล้าน ลบ.ม.)
% รนก. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล 13,462 1,546 5,346 40 13.24 0.97
เขื่อนสิริกิติ์ 9,510 2,955 5,805 61 6.63 5.98
เขื่อนแม่งัด 265 128 140 53 0.24 0.14
เขื่อนกิ่วลม 106 45 48 46 0.90 1.14
เขื่อนแม่กวง 263 92 106 40 0.00 0.00
เขื่อนกิ่วคอหมา 170 94 100 59 0.13 0.21
เขื่อนแควน้อย 939 412 455 48 3.70 1.73
รวมภาคเหนือ 24,715 5,271 12,000.28 49 25 24.84
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 960 621 624 65 14.20 0.00
เขื่อนกระเสียว 240 144 184 77 7.61 0.02
เขื่อนทับเสลา 160 89 106 66 4.20 0.00
รวมภาคกลาง 1,360 854 913.73 67 26 26.01
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว 1,980 831 931 47 3.68 1.20
เขื่อนลำตะคอง 314 313 336 107 5.57 0.00
เขื่อนลำพระเพลิง 155 161 163 105 1.69 4.01
เขื่อนน้ำอูน 520 193 238 46 0.15 0.15
เขื่อนอุบลรัตน์ 2,431 622 1,203 50 21.53 0.30
เขื่อนสิรินธร 1,966 876 1,707 87 18.36 9.54
เขื่อนจุฬาภรณ์ 164 115 152 93 3.36 1.04
เขื่อนห้วยหลวง 136 56 63 46 0.39 0.11
เขื่อนลำนางรอง 121 87 90 74 4.33 0.00
เขื่อนมูลบน 141 117 124 88 2.26 0.00
เขื่อนน้ำพุง 165 74 82 50 0.35 0.00
เขื่อนลำแซะ 275 177 184 67 6.18 0.03
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,368 3,622 5,271.86 63 68 67.85
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์ 17,745 2,702 12,967 73 46.08 4.01
เขื่อนวชิราลงกรณ์ 8,860 1,700 4,712 53 17.66 1.01
รวมภาคตะวันตก 26,605 4,403 17,679.61 66 64 63.74
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ 117 49 61 52 0.64 0.00
เขื่อนหนองปลาไหล 164 163 177 108 1.24 0.00
เขื่อนคลองสียัด 420 166 196 47 3.65 0.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล 224 218 222 99 1.09 0.09
เขื่อนประแสร์ 295 205 225 76 2.11 0.00
เขื่อนนฤบดินทรจินดา 295 209 228 77 1.56 0.00
รวมภาคตะวันออก 1,515 1,009 1,109.06 73 10 10.29
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน 710 387 452 64 12.91 0.26
เขื่อนปราณบุรี 391 261 279 71 10.40 0.22
เขื่อนรัชชประภา 5,639 2,148 3,500 62 20.50 2.63
เขื่อนบางลาง 1,454 563 839 58 4.61 6.10
รวมภาคใต้ 8,194 3,359 5,069.74 62 48 48.42
รวมทั้งประเทศ 70,757 18,518 42,044.28 59 241 241.15

สีระดับเกณฑ์ %ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง

 
 <= 30 น้ำน้อยวิกฤติ
 
 > 30-50 น้ำน้อย
 
 > 51-80 น้ำปานกลาง
 
 > 80-100 น้ำมาก
 
 > 100 เกินความจุเก็บกัก
ที่มาข้อมูล : ศูนย์กรมชลประทาน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
286,031
ครั้ง