เข้าสู่ระบบ
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุที่ รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรใช้การ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง
(ล้าน ลบ.ม.)
% รนก. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล 13,462 - - 0 - -
เขื่อนสิริกิติ์ 9,510 - - 0 - -
เขื่อนแม่งัด 265 - - 0 - -
เขื่อนกิ่วลม 106 - - 0 - -
เขื่อนแม่กวง 263 - - 0 - -
เขื่อนกิ่วคอหมา 170 - - 0 - -
เขื่อนแควน้อย 939 - - 0 - -
รวมภาคเหนือ 24,715 0 0.00 0 0 0.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 960 - - 0 - -
เขื่อนกระเสียว 240 - - 0 - -
เขื่อนทับเสลา 160 - - 0 - -
รวมภาคกลาง 1,360 0 0.00 0 0 0.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว 1,980 - - 0 - -
เขื่อนลำตะคอง 314 - - 0 - -
เขื่อนลำพระเพลิง 155 - - 0 - -
เขื่อนน้ำอูน 520 - - 0 - -
เขื่อนอุบลรัตน์ 2,431 - - 0 - -
เขื่อนสิรินธร 1,966 - - 0 - -
เขื่อนจุฬาภรณ์ 164 - - 0 - -
เขื่อนห้วยหลวง 136 - - 0 - -
เขื่อนลำนางรอง 121 - - 0 - -
เขื่อนมูลบน 141 - - 0 - -
เขื่อนน้ำพุง 165 - - 0 - -
เขื่อนลำแซะ 275 - - 0 - -
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,368 0 0.00 0 0 0.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์ 17,745 - - 0 - -
เขื่อนวชิราลงกรณ์ 8,860 - - 0 - -
รวมภาคตะวันตก 26,605 0 0.00 0 0 0.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ 117 - - 0 - -
เขื่อนหนองปลาไหล 164 - - 0 - -
เขื่อนคลองสียัด 420 - - 0 - -
เขื่อนขุนด่านปราการชล 224 - - 0 - -
เขื่อนประแสร์ 295 - - 0 - -
เขื่อนนฤบดินทรจินดา 295 - - 0 - -
รวมภาคตะวันออก 1,515 0 0.00 0 0 0.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน 710 - - 0 - -
เขื่อนปราณบุรี 391 - - 0 - -
เขื่อนรัชชประภา 5,639 - - 0 - -
เขื่อนบางลาง 1,454 - - 0 - -
รวมภาคใต้ 8,194 0 0.00 0 0 0.00
รวมทั้งประเทศ 70,757 0 0.00 0 0 0.00

สีระดับเกณฑ์ %ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง

 
 <= 30 น้ำน้อยวิกฤติ
 
 > 30-50 น้ำน้อย
 
 > 51-80 น้ำปานกลาง
 
 > 80-100 น้ำมาก
 
 > 100 เกินความจุเก็บกัก
ที่มาข้อมูล : ศูนย์กรมชลประทาน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
244,285
ครั้ง