เข้าสู่ระบบ
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุที่ รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรใช้การ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง
(ล้าน ลบ.ม.)
% รนก. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล 13,462 - 8,412 62 5.91 14.59
เขื่อนสิริกิติ์ 9,510 - 4,481 47 2.70 5.65
เขื่อนแม่งัด 265 - 117 44 0.08 0.16
เขื่อนกิ่วลม 106 - 102 96 0.31 0.31
เขื่อนแม่กวง 263 - 83 32 0.21 0.04
เขื่อนกิ่วคอหมา 170 - 144 85 0.02 0.02
เขื่อนแควน้อย 939 - 919 98 0.80 3.02
รวมภาคเหนือ 24,715 0 14,258.00 58 10 10.03
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 960 - 953 99 0.86 1.51
เขื่อนกระเสียว 240 - 300 125 0.28 0.09
เขื่อนทับเสลา 160 - 161 101 0.26 0.26
รวมภาคกลาง 1,360 0 1,414.00 104 1 1.40
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว 1,980 - 1,251 63 0.25 0.44
เขื่อนลำตะคอง 314 - 338 108 0.47 0.17
เขื่อนลำพระเพลิง 155 - 153 99 0.08 0.17
เขื่อนน้ำอูน 520 - 332 64 0.21 1.29
เขื่อนอุบลรัตน์ 2,431 - 2,325 96 0.00 12.00
เขื่อนสิรินธร 1,966 - 1,774 90 0.86 0.00
เขื่อนจุฬาภรณ์ 164 - 160 98 0.25 0.00
เขื่อนห้วยหลวง 136 - 78 57 0.04 0.11
เขื่อนลำนางรอง 121 - 118 98 0.13 0.02
เขื่อนมูลบน 141 - 141 100 0.16 0.08
เขื่อนน้ำพุง 165 - 96 58 0.08 0.00
เขื่อนลำแซะ 275 - 279 101 0.35 0.50
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,368 0 7,045.74 84 3 2.88
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์ 17,745 - 16,314 92 6.75 6.33
เขื่อนวชิราลงกรณ์ 8,860 - 7,662 86 1.76 8.06
รวมภาคตะวันตก 26,605 0 23,976.13 90 9 8.51
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ 117 - 113 97 0.04 0.25
เขื่อนหนองปลาไหล 164 - 176 107 0.03 0.25
เขื่อนคลองสียัด 420 - 245 58 0.04 0.14
เขื่อนขุนด่านปราการชล 224 - 217 97 0.04 0.23
เขื่อนประแสร์ 295 - 287 97 0.00 0.10
เขื่อนนฤบดินทรจินดา 295 - 285 97 0.03 1.50
รวมภาคตะวันออก 1,515 0 1,322.59 87 0 0.18
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน 710 - 0 0 0.00 0.00
เขื่อนปราณบุรี 391 - 354 91 1.24 0.19
เขื่อนรัชชประภา 5,639 - 4,489 80 3.52 0.00
เขื่อนบางลาง 1,454 - 854 59 6.52 4.02
รวมภาคใต้ 8,194 0 5,697.04 70 11 11.28
รวมทั้งประเทศ 70,757 0 53,713.50 76 34 34.28

สีระดับเกณฑ์ %ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง

 
 <= 30 น้ำน้อยวิกฤติ
 
 > 30-50 น้ำน้อย
 
 > 51-80 น้ำปานกลาง
 
 > 80-100 น้ำมาก
 
 > 100 เกินความจุเก็บกัก
ที่มาข้อมูล : ศูนย์กรมชลประทาน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
504,059
ครั้ง