เข้าสู่ระบบ
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุที่ รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรใช้การ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง
(ล้าน ลบ.ม.)
% รนก. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล 13,462 - 4,166 31 2.92 10.05
เขื่อนสิริกิติ์ 9,510 - 3,440 36 9.51 15.99
เขื่อนแม่งัด 265 - 94 35 0.10 0.33
เขื่อนกิ่วลม 106 - 69 65 0.36 0.12
เขื่อนแม่กวง 263 - 54 21 0.18 0.04
เขื่อนกิ่วคอหมา 170 - 51 30 0.36 0.26
เขื่อนแควน้อย 939 - 236 25 2.52 3.02
รวมภาคเหนือ 24,715 0 8,110.00 33 16 15.95
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 960 - 97 10 1.48 3.03
เขื่อนกระเสียว 240 - 92 38 0.61 0.28
เขื่อนทับเสลา 160 - 23 14 1.48 3.03
รวมภาคกลาง 1,360 0 212.00 16 4 3.57
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว 1,980 - 616 31 2.46 0.39
เขื่อนลำตะคอง 314 - 211 67 0.15 1.08
เขื่อนลำพระเพลิง 155 - 94 61 0.32 0.49
เขื่อนน้ำอูน 520 - 212 41 0.30 0.11
เขื่อนอุบลรัตน์ 2,431 - 918 38 2.94 8.01
เขื่อนสิรินธร 1,966 - 1,170 60 0.74 0.00
เขื่อนจุฬาภรณ์ 164 - 109 66 0.10 0.00
เขื่อนห้วยหลวง 136 - 42 31 0.10 0.11
เขื่อนลำนางรอง 121 - 82 68 0.39 0.12
เขื่อนมูลบน 141 - 99 70 0.06 1.07
เขื่อนน้ำพุง 165 - 54 33 0.00 0.62
เขื่อนลำแซะ 275 - 151 55 0.39 0.12
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,368 0 3,758.15 45 8 7.95
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์ 17,745 - 11,250 63 5.21 20.04
เขื่อนวชิราลงกรณ์ 8,860 - 3,593 41 9.55 9.03
รวมภาคตะวันตก 26,605 0 14,843.66 56 15 14.76
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ 117 - 26 22 0.13 0.31
เขื่อนหนองปลาไหล 164 - 134 82 0.34 0.42
เขื่อนคลองสียัด 420 - 52 12 0.66 0.09
เขื่อนขุนด่านปราการชล 224 - 30 13 0.66 0.13
เขื่อนประแสร์ 295 - 184 62 0.60 0.07
เขื่อนนฤบดินทรจินดา 295 - 92 31 0.11 0.07
รวมภาคตะวันออก 1,515 0 518.10 34 3 2.50
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน 710 - 239 34 0.32 1.20
เขื่อนปราณบุรี 391 - 202 52 0.53 0.23
เขื่อนรัชชประภา 5,639 - 3,253 58 4.64 12.07
เขื่อนบางลาง 1,454 - 975 67 8.99 7.98
รวมภาคใต้ 8,194 0 4,669.06 57 14 14.48
รวมทั้งประเทศ 70,757 0 32,110.97 45 59 59.21

สีระดับเกณฑ์ %ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง

 
 <= 30 น้ำน้อยวิกฤติ
 
 > 30-50 น้ำน้อย
 
 > 51-80 น้ำปานกลาง
 
 > 80-100 น้ำมาก
 
 > 100 เกินความจุเก็บกัก
ที่มาข้อมูล : ศูนย์กรมชลประทาน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
392,555
ครั้ง