เข้าสู่ระบบ
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุที่ รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรใช้การ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง
(ล้าน ลบ.ม.)
% รนก. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล 13,462 1,485 5,285 39 0.00 6.51
เขื่อนสิริกิติ์ 9,510 2,131 4,981 52 2.63 17.00
เขื่อนแม่งัด 265 121 133 50 0.00 0.03
เขื่อนกิ่วลม 106 63 67 63 0.00 0.12
เขื่อนแม่กวง 263 84 98 37 0.00 0.00
เขื่อนกิ่วคอหมา 170 66 73 43 0.00 0.10
เขื่อนแควน้อย 939 340 383 41 0.00 1.12
รวมภาคเหนือ 24,715 4,291 11,019.57 45 3 2.63
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 960 572 575 60 0.00 3.03
เขื่อนกระเสียว 240 156 196 82 0.00 0.02
เขื่อนทับเสลา 160 80 97 61 0.00 2.22
รวมภาคกลาง 1,360 809 868.63 64 0 0.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว 1,980 766 866 44 0.00 2.95
เขื่อนลำตะคอง 314 303 326 104 0.40 0.86
เขื่อนลำพระเพลิง 155 144 146 94 0.11 0.86
เขื่อนน้ำอูน 520 176 221 42 0.20 0.20
เขื่อนอุบลรัตน์ 2,431 799 1,380 57 2.14 3.56
เขื่อนสิรินธร 1,966 711 1,542 78 0.00 0.00
เขื่อนจุฬาภรณ์ 164 98 135 82 0.00 0.00
เขื่อนห้วยหลวง 136 47 54 39 0.00 0.11
เขื่อนลำนางรอง 121 92 95 78 0.07 0.00
เขื่อนมูลบน 141 129 136 97 0.08 0.47
เขื่อนน้ำพุง 165 77 85 52 0.03 0.10
เขื่อนลำแซะ 275 212 219 80 0.00 1.07
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,368 3,553 5,203.21 62 3 3.03
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์ 17,745 2,685 12,950 73 0.90 13.71
เขื่อนวชิราลงกรณ์ 8,860 1,472 4,484 51 0.95 7.99
รวมภาคตะวันตก 26,605 4,158 17,434.53 66 2 1.85
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ 117 57 70 59 0.02 0.00
เขื่อนหนองปลาไหล 164 129 143 87 0.24 0.00
เขื่อนคลองสียัด 420 97 127 30 0.00 1.83
เขื่อนขุนด่านปราการชล 224 146 150 67 0.00 2.27
เขื่อนประแสร์ 295 199 219 74 0.00 0.59
เขื่อนนฤบดินทรจินดา 295 180 199 67 0.05 1.22
รวมภาคตะวันออก 1,515 808 907.27 60 0 0.31
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน 710 435 500 70 1.01 1.31
เขื่อนปราณบุรี 391 312 330 84 0.20 1.41
เขื่อนรัชชประภา 5,639 2,366 3,717 66 4.77 2.98
เขื่อนบางลาง 1,454 1,146 1,422 98 8.65 12.20
รวมภาคใต้ 8,194 4,259 5,969.34 73 15 14.63
รวมทั้งประเทศ 70,757 17,877 41,402.55 59 22 22.45

สีระดับเกณฑ์ %ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง

 
 <= 30 น้ำน้อยวิกฤติ
 
 > 30-50 น้ำน้อย
 
 > 51-80 น้ำปานกลาง
 
 > 80-100 น้ำมาก
 
 > 100 เกินความจุเก็บกัก
ที่มาข้อมูล : ศูนย์กรมชลประทาน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
321,321
ครั้ง