เข้าสู่ระบบ
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุที่ รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรใช้การ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง
(ล้าน ลบ.ม.)
% รนก. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล 13,462 - 4,641 34 4.54 6.28
เขื่อนสิริกิติ์ 9,510 - 3,843 40 5.11 12.06
เขื่อนแม่งัด 265 - 92 35 0.03 0.22
เขื่อนกิ่วลม 106 - 54 51 0.30 0.12
เขื่อนแม่กวง 263 - 51 19 0.00 0.00
เขื่อนกิ่วคอหมา 170 - 47 28 0.05 0.05
เขื่อนแควน้อย 939 - 318 34 2.33 1.12
รวมภาคเหนือ 24,715 0 9,046.50 37 12 12.36
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 960 - 231 24 0.94 1.30
เขื่อนกระเสียว 240 - 127 53 0.51 0.04
เขื่อนทับเสลา 160 - 52 33 0.00 0.00
รวมภาคกลาง 1,360 0 409.61 30 1 1.45
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว 1,980 - 471 24 0.48 3.26
เขื่อนลำตะคอง 314 - 250 80 0.96 1.04
เขื่อนลำพระเพลิง 155 - 94 61 0.00 1.04
เขื่อนน้ำอูน 520 - 182 35 0.00 0.00
เขื่อนอุบลรัตน์ 2,431 - 899 37 3.25 4.02
เขื่อนสิรินธร 1,966 - 1,150 58 0.00 0.00
เขื่อนจุฬาภรณ์ 164 - 73 44 0.97 0.00
เขื่อนห้วยหลวง 136 - 40 30 0.00 0.11
เขื่อนลำนางรอง 121 - 84 69 0.06 0.00
เขื่อนมูลบน 141 - 102 72 0.00 0.47
เขื่อนน้ำพุง 165 - 66 40 0.03 0.20
เขื่อนลำแซะ 275 - 153 56 0.33 0.64
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,368 0 3,564.60 43 6 6.08
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์ 17,745 - 11,746 66 10.57 12.45
เขื่อนวชิราลงกรณ์ 8,860 - 3,761 42 3.41 7.07
รวมภาคตะวันตก 26,605 0 15,506.95 58 14 13.98
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ 117 - 51 44 0.11 0.22
เขื่อนหนองปลาไหล 164 - 124 75 0.62 0.22
เขื่อนคลองสียัด 420 - 69 16 0.00 0.13
เขื่อนขุนด่านปราการชล 224 - 46 20 0.11 0.15
เขื่อนประแสร์ 295 - 170 58 0.00 0.28
เขื่อนนฤบดินทรจินดา 295 - 95 32 0.02 1.27
รวมภาคตะวันออก 1,515 0 554.08 37 1 0.86
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน 710 - 306 43 1.87 3.12
เขื่อนปราณบุรี 391 - 244 62 0.19 0.19
เขื่อนรัชชประภา 5,639 - 3,371 60 3.33 6.79
เขื่อนบางลาง 1,454 - 1,135 78 1.93 6.08
รวมภาคใต้ 8,194 0 5,056.88 62 7 7.32
รวมทั้งประเทศ 70,757 0 34,138.62 48 42 42.05

สีระดับเกณฑ์ %ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง

 
 <= 30 น้ำน้อยวิกฤติ
 
 > 30-50 น้ำน้อย
 
 > 51-80 น้ำปานกลาง
 
 > 80-100 น้ำมาก
 
 > 100 เกินความจุเก็บกัก
ที่มาข้อมูล : ศูนย์กรมชลประทาน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
362,171
ครั้ง