เข้าสู่ระบบ
 
น้อยกว่า 30%
 
30-50%
 
51-80%
 
มากกว่า 80%
 

เขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุด : 08 ธันวาคม 2564


ภูมิพล
สิริกิติ์
แม่งัด
กิ่วลม
แม่กวง
กิ่วคอหมา
แควน้อย
ลำปาว
ลำตะคอง
ลำพระเพลิง
น้ำอูน
อุบลรัตน์
สิรินธร
จุฬาภรณ์
ห้วยหลวง
ลำนางรอง
มูลบน
น้ำพุง
ลำแซะ
ป่าสักชลสิทธิ์
กระเสียว
ทับเสลา
ศรีนครินทร์
วชิราลงกรณ์
บางพระ
หนองปลาไหล
คลองสียัด
ขุนด่านปราการชล
ประแสร์
นฤบดินทรจินดา
แก่งกระจาน
ปราณบุรี
รัชชประภา
บางลาง
ที่มาข้อมูล : กรมชลประทาน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
504,060
ครั้ง