เข้าสู่ระบบ
 
น้อยกว่า 30%
 
30-50%
 
51-80%
 
มากกว่า 80%
 

เขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุด : 25 มีนาคม 2566


ไม่พบข้อมูล
ที่มาข้อมูล : กรมชลประทาน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
832,392
ครั้ง