เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
05t แขวงบางนา เขตบางนา 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
33t ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
ระยอง 74t ต.เนินพระ อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
74t ต.เนินพระ อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
ขอนแก่น 46t ต.ในเมือง อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
72t ต.นาอาน อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
ลำปาง 40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
37t ต.พระบาท อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
37t ต.พระบาท อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
69t ต.นาจักร อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
น่าน 75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
57t ต.เวียง อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
57t ต.เวียง อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
58t ต.จองคำ อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
80t ต.พิมาน อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:01 น.
ยะลา 78t ต.เบตง อ.เบตง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
63t ต.สะเตง อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 05 มิ.ย. 2566 05:16 น.
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
929,837
ครั้ง