เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 23 - ไม่มีข้อมูล 12 - 13 คุณภาพดี
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 23 - 0.31 18 ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดี
53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 25 ไม่มีข้อมูล 0.48 20 ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดี
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 27 26 0.01 9 7 19 คุณภาพดี
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 30 ไม่มีข้อมูล 0.65 25 ไม่มีข้อมูล 15 คุณภาพดี
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 21 - ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 12 คุณภาพดี
05t แขวงบางนา เขตบางนา 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 18 - - - - 9 คุณภาพดี
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 44 - - 0 ไม่มีข้อมูล 22 คุณภาพดี
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 28 35 0.19 7 4 25 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 14 35 0.48 5 2 25 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 23 - - 18 1 13 คุณภาพดี
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 28 34 0.20 7 6 24 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 14 34 0.48 4 2 24 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 23 - - 12 1 12 คุณภาพดี
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 45 36 - 10 1 26 คุณภาพดี
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 37 25 ไม่มีข้อมูล 16 ไม่มีข้อมูล 19 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 87 30 0.59 32 3 59 คุณภาพปานกลาง
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 37 24 ไม่มีข้อมูล 12 ไม่มีข้อมูล 19 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 92 31 0.54 26 6 65 คุณภาพปานกลาง
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 24 25 - 19 ไม่มีข้อมูล 18 คุณภาพดี
33t ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 42 12 ไม่มีข้อมูล 6 ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 26 20 ไม่มีข้อมูล 10 1 14 คุณภาพดี
ระยอง m8 ต.ตะพง อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. - 21 0.57 1 1 15 คุณภาพดี
74t ต.เนินพระ อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 28 20 0.41 16 1 14 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 13 17 - 8 2 12 คุณภาพดี
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 39 15 - 9 0 20 คุณภาพดี
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 38 22 ไม่มีข้อมูล 10 0 19 คุณภาพดี
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 34 37 ไม่มีข้อมูล 4 0 28 คุณภาพดี
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 30 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 15 คุณภาพดี
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 30 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 15 คุณภาพดี
ขอนแก่น 46t ต.ในเมือง อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 42 1 0.40 11 0 21 คุณภาพดี
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 26 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดี
72t ต.นาอาน อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 26 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดี
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 15 ไม่มีข้อมูล 0.34 - 1 8 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 25 29 - 2 0 21 คุณภาพดี
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 15 ไม่มีข้อมูล 0.32 - 1 8 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 25 32 - 4 0 23 คุณภาพดี
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 25 27 0.34 12 2 19 คุณภาพดี
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 25 28 0.33 10 2 20 คุณภาพดี
ลำปาง 40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 21 22 ไม่มีข้อมูล 2 1 16 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 13 17 ไม่มีข้อมูล 4 0 12 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 15 24 0.38 3 1 17 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 13 23 0.25 2 1 16 คุณภาพดี
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 21 22 ไม่มีข้อมูล 2 1 16 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 13 18 ไม่มีข้อมูล 3 0 13 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 15 25 0.38 2 1 18 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 12 23 0.24 1 1 16 คุณภาพดี
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 18 15 0.41 6 - 11 คุณภาพดี
69t ต.นาจักร อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 19 16 0.39 4 - 11 คุณภาพดี
น่าน 75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 22 - - 2 1 11 คุณภาพดี
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 22 24 0.25 3 1 17 คุณภาพดี
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 15 29 0.11 6 ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 22 32 0.40 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 23 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 14 12 0.34 4 ไม่มีข้อมูล 9 คุณภาพดี
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 22 28 0.40 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 14 13 0.34 5 ไม่มีข้อมูล 9 คุณภาพดี
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 7 10 0.39 1 ไม่มีข้อมูล 7 คุณภาพดี
58t ต.จองคำ อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 7 11 0.39 1 ไม่มีข้อมูล 8 คุณภาพดี
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 33 32 0.69 - 1 23 คุณภาพดี
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 14 14 0.08 2 ไม่มีข้อมูล 10 คุณภาพดี
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 21 - 0.16 4 - 11 คุณภาพดี
26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 20 - 0.14 6 - 10 คุณภาพดี
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 13 12 0.47 7 1 9 คุณภาพดี
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 26 35 ไม่มีข้อมูล 3 2 25 คุณภาพดี
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 27 33 ไม่มีข้อมูล 2 2 24 คุณภาพดี
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 20 16 0.24 5 1 11 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 25 12 0.42 7 1 13 คุณภาพดี
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 24 13 0.41 - - 12 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 20 16 1.71 13 0 12 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 20 17 1.71 6 81 20 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 13 18 0.02 2 0 13 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 18:00 น. 13 19 0.02 3 0 14 คุณภาพดี
ยะลา 78t ต.เบตง อ.เบตง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 12 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 6 คุณภาพดี
63t ต.สะเตง อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 20 - - 10 ไม่มีข้อมูล 12 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 12 ก.ค. 2563 19:00 น. 20 25 0.38 10 ไม่มีข้อมูล 18 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
244,292
ครั้ง