เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. - - ไม่มีข้อมูล - - 17 คุณภาพดี
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 36 42 - - ไม่มีข้อมูล 36 คุณภาพดี
53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 45 ไม่มีข้อมูล - - ไม่มีข้อมูล 23 คุณภาพดี
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 37 29 - - - 21 คุณภาพดี
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 52 ไม่มีข้อมูล - - ไม่มีข้อมูล 27 คุณภาพดี
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 38 38 ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 29 คุณภาพดี
05t แขวงบางนา เขตบางนา 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 36 27 - - - 19 คุณภาพดี
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 28 พ.ค. 2565 18:00 น. - 4 - - ไม่มีข้อมูล 28 คุณภาพดี
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 37 - - - 6 19 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 27 28 0.54 12 1 20 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 41 37 - - - 28 คุณภาพดี
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 36 57 - - 6 66 คุณภาพปานกลาง
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 27 28 0.52 17 1 20 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 41 38 - - - 29 คุณภาพดี
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 47 28 - - 1 24 คุณภาพดี
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 47 - ไม่มีข้อมูล 12 ไม่มีข้อมูล 24 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 66 44 0.43 9 1 40 คุณภาพดี
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 45 - ไม่มีข้อมูล 7 ไม่มีข้อมูล 23 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 67 41 0.42 6 1 39 คุณภาพดี
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 28 30 - - ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
33t ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 39 - ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 28 พ.ค. 2565 18:00 น. - 15 ไม่มีข้อมูล - - 16 คุณภาพดี
ระยอง m8 ต.ตะพง อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. - - - - - 7 คุณภาพดี
74t ต.เนินพระ อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 23 - - 1 - 12 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. - 25 - 10 3 18 คุณภาพดี
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 36 19 - 6 1 18 คุณภาพดี
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 45 31 ไม่มีข้อมูล 4 0 23 คุณภาพดี
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 43 39 ไม่มีข้อมูล - 2 31 คุณภาพดี
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 37 - - 8 1 19 คุณภาพดี
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 36 - - 5 1 18 คุณภาพดี
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 34 40 0.04 1 1 33 คุณภาพดี
72t ต.นาอาน อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 34 41 0.04 4 1 35 คุณภาพดี
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 47 ไม่มีข้อมูล 0.66 0 1 24 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 50 40 - 0 1 33 คุณภาพดี
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 46 ไม่มีข้อมูล 0.67 0 1 23 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 50 38 - 0 2 29 คุณภาพดี
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 41 41 0.29 1 1 35 คุณภาพดี
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 40 40 0.29 1 1 33 คุณภาพดี
ลำปาง 40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 28 พ.ค. 2565 18:00 น. - 20 ไม่มีข้อมูล - - 22 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 32 45 ไม่มีข้อมูล - 5 41 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 38 44 - - 1 40 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 59 38 - - 2 37 คุณภาพดี
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 28 พ.ค. 2565 17:00 น. - 20 ไม่มีข้อมูล - - 21 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 32 44 ไม่มีข้อมูล - 5 40 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 37 44 - - 1 40 คุณภาพดี
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 40 37 0.48 4 - 28 คุณภาพดี
69t ต.นาจักร อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 38 37 0.46 - - 28 คุณภาพดี
น่าน 75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 28 พ.ค. 2565 18:00 น. - 15 - 1 - 21 คุณภาพดี
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. - 46 0.51 5 5 43 คุณภาพดี
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. - 43 0.52 5 5 38 คุณภาพดี
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 40 34 1.07 4 ไม่มีข้อมูล 24 คุณภาพดี
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 56 - 0.26 34 2 30 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 38 48 0.36 6 ไม่มีข้อมูล 47 คุณภาพดี
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 56 - 0.29 - - 30 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 38 46 0.35 - ไม่มีข้อมูล 43 คุณภาพดี
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 35 27 0.25 2 ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
58t ต.จองคำ อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 34 28 0.25 2 ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. - - 0.56 9 1 19 คุณภาพดี
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 38 31 - - ไม่มีข้อมูล 22 คุณภาพดี
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. - - - - - 16 คุณภาพดี
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 48 - - 0 0 24 คุณภาพดี
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 38 18 ไม่มีข้อมูล - 49 19 คุณภาพดี
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 38 18 ไม่มีข้อมูล - 49 19 คุณภาพดี
นครศรีธรรมราช m111 ต.ในเมือง อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 33 39 ไม่มีข้อมูล 8 0 31 คุณภาพดี
m111 ต.ในเมือง อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 33 38 ไม่มีข้อมูล 10 0 29 คุณภาพดี
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 35 13 0.04 6 1 18 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 27 15 0.25 - - 14 คุณภาพดี
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 27 15 0.25 - - 14 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 35 17 0.09 14 2 18 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 28 พ.ค. 2565 17:00 น. 35 18 0.07 13 2 18 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. - - - - - 15 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 17:00 น. - - - 1 1 15 คุณภาพดี
ยะลา 78t ต.เบตง อ.เบตง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. - ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 10 คุณภาพดี
63t ต.สะเตง อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 28 16 - - ไม่มีข้อมูล 16 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 28 พ.ค. 2565 18:00 น. 28 14 - 12 ไม่มีข้อมูล 16 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
606,447
ครั้ง