เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - 0 ไม่มีข้อมูล 0 - 14 คุณภาพดี
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 22 4 - - ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 23 ไม่มีข้อมูล - - ไม่มีข้อมูล 12 คุณภาพดี
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 24 4 - - - 15 คุณภาพดี
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - ไม่มีข้อมูล - - ไม่มีข้อมูล 19 คุณภาพดี
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 22 - ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดี
05t แขวงบางนา เขตบางนา 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - - - - - 17 คุณภาพดี
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - - - - ไม่มีข้อมูล 23 คุณภาพดี
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 31 14 - - 8 17 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 19 4 0.67 16 - 13 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 32 13 - 1 0 17 คุณภาพดี
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 31 15 - - 7 17 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 19 5 0.66 16 - 12 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 31 12 - 1 0 17 คุณภาพดี
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 27 - - - 2 14 คุณภาพดี
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 20 - ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 28 5 0.73 16 1 15 คุณภาพดี
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 19 - ไม่มีข้อมูล 18 ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 28 5 0.71 18 1 15 คุณภาพดี
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 18 14 - - ไม่มีข้อมูล 10 คุณภาพดี
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - 8 ไม่มีข้อมูล - - 11 คุณภาพดี
ระยอง 74t ต.เนินพระ อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 20 - - 7 - 10 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - 20 - - - 14 คุณภาพดี
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 21 0 - 0 1 11 คุณภาพดี
74t ต.เนินพระ อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 22 - - 5 - 11 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. - 21 - - - 15 คุณภาพดี
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 21 0 - 0 1 11 คุณภาพดี
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 34 0 ไม่มีข้อมูล - - 17 คุณภาพดี
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 22 3 ไม่มีข้อมูล - 0 15 คุณภาพดี
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 21 5 0.22 4 1 11 คุณภาพดี
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 21 5 0.24 3 1 11 คุณภาพดี
ขอนแก่น 46t ต.ในเมือง อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 22 - - - - 12 คุณภาพดี
46t ต.ในเมือง อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 22 - - - - 12 คุณภาพดี
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 15 15 0.08 3 1 11 คุณภาพดี
72t ต.นาอาน อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 16 14 0.08 2 1 10 คุณภาพดี
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 27 ไม่มีข้อมูล 0.43 0 1 18 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 29 - - - - 21 คุณภาพดี
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 27 ไม่มีข้อมูล 0.43 0 1 18 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 29 - - - - 21 คุณภาพดี
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 45 3 0.29 1 1 23 คุณภาพดี
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 45 3 0.43 1 1 23 คุณภาพดี
ลำปาง 40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - 8 ไม่มีข้อมูล - - 16 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 21 - ไม่มีข้อมูล - - 12 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 24 10 - - 1 13 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 33 13 - - 1 21 คุณภาพดี
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 30 ก.ย. 2565 06:00 น. - 9 ไม่มีข้อมูล - - 16 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 20 - ไม่มีข้อมูล - - 13 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 21 9 - - 1 13 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 33 13 - - 1 22 คุณภาพดี
น่าน 75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - - 0.43 0 - 13 คุณภาพดี
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - 18 - - - 21 คุณภาพดี
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 32 15 0.32 1 ไม่มีข้อมูล 18 คุณภาพดี
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 42 13 0.46 5 0 24 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 30 17 - 1 ไม่มีข้อมูล 22 คุณภาพดี
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 44 15 0.43 3 0 24 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 30 19 - 0 ไม่มีข้อมูล 22 คุณภาพดี
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 21 - - - ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดี
58t ต.จองคำ อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 21 - - - ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดี
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 17 - 0.64 - 1 9 คุณภาพดี
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 17 12 - - ไม่มีข้อมูล 9 คุณภาพดี
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - - - - - 15 คุณภาพดี
26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. - - - - - 15 คุณภาพดี
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - - - - 0 6 คุณภาพดี
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 30 18 ไม่มีข้อมูล - - 15 คุณภาพดี
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. 30 18 ไม่มีข้อมูล - - 15 คุณภาพดี
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 30 9 0.13 1 0 15 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - 2 - - - 7 คุณภาพดี
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. - 2 - - - 7 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - 2 0.12 3 18 12 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 30 ก.ย. 2565 06:00 น. - 2 0.12 3 18 12 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - 6 - 2 - 7 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 06:00 น. - 5 - 1 - 7 คุณภาพดี
ยะลา 78t ต.เบตง อ.เบตง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. - ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 8 คุณภาพดี
63t ต.สะเตง อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 20 4 - - ไม่มีข้อมูล 12 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 30 ก.ย. 2565 07:00 น. 20 - - - ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
710,156
ครั้ง