เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 32 26 0.26 3 ไม่มีข้อมูล 19 คุณภาพดี
61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 38 16 ไม่มีข้อมูล - - 19 คุณภาพดี
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 44 14 0.03 0 2 28 คุณภาพดี
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 45 ไม่มีข้อมูล 1.26 - ไม่มีข้อมูล 23 คุณภาพดี
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 43 14 ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 25 คุณภาพดี
05t แขวงบางนา เขตบางนา 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 31 29 - - - 21 คุณภาพดี
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 85 1 - - ไม่มีข้อมูล 56 คุณภาพปานกลาง
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 32 28 0.27 4 ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 37 35 0.34 - 3 25 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 28 20 0.54 5 3 18 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 38 25 1.37 8 4 23 คุณภาพดี
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 36 35 0.34 - 3 25 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 29 22 0.54 6 5 18 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 39 27 1.36 12 3 22 คุณภาพดี
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 70 17 - 10 2 42 คุณภาพดี
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 36 27 ไม่มีข้อมูล 12 ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 104 14 0.43 21 0 80 คุณภาพปานกลาง
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 36 30 ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 22 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 105 20 0.43 26 0 81 คุณภาพปานกลาง
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 30 23 - - ไม่มีข้อมูล 16 คุณภาพดี
33t ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 43 - ไม่มีข้อมูล 19 ไม่มีข้อมูล 22 คุณภาพดี
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 36 12 ไม่มีข้อมูล 10 - 18 คุณภาพดี
34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 30 24 - 4 ไม่มีข้อมูล 17 คุณภาพดี
ระยอง 30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 21 28 - 1 1 20 คุณภาพดี
74t ต.เนินพระ อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 29 45 0.85 5 2 41 คุณภาพดี
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 46 1 - 8 0 23 คุณภาพดี
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 46 8 ไม่มีข้อมูล 11 - 23 คุณภาพดี
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 35 24 ไม่มีข้อมูล - 1 18 คุณภาพดี
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 14 21 0.20 3 0 15 คุณภาพดี
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 13 22 0.20 - - 16 คุณภาพดี
ขอนแก่น 46t ต.ในเมือง อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 57 49 - 5 2 48 คุณภาพดี
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 41 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
72t ต.นาอาน อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 40 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 57 ไม่มีข้อมูล - - 1 67 คุณภาพปานกลาง
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 73 42 - 2 0 88 คุณภาพปานกลาง
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 57 ไม่มีข้อมูล - - 1 67 คุณภาพปานกลาง
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 72 47 - 4 0 88 คุณภาพปานกลาง
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 64 28 0.71 10 2 76 คุณภาพปานกลาง
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 63 29 0.68 10 2 71 คุณภาพปานกลาง
ลำปาง 38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 43 14 0.47 - 1 26 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 62 29 - - 2 55 คุณภาพปานกลาง
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 61 18 ไม่มีข้อมูล - 1 55 คุณภาพปานกลาง
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 40 13 ไม่มีข้อมูล - 1 28 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 62 33 - - 2 55 คุณภาพปานกลาง
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 60 23 ไม่มีข้อมูล - 1 55 คุณภาพปานกลาง
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 40 20 ไม่มีข้อมูล - 1 28 คุณภาพดี
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 45 30 0.81 - - 35 คุณภาพดี
69t ต.นาจักร อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 44 34 0.82 9 - 35 คุณภาพดี
น่าน 75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 50 12 0.60 1 - 35 คุณภาพดี
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 57 21 0.40 1 0 37 คุณภาพดี
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 51 51 1.33 - ไม่มีข้อมูล 51 คุณภาพปานกลาง
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 164 - - ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 232 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
57t ต.เวียง อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 56 28 0.29 0 ไม่มีข้อมูล 51 คุณภาพปานกลาง
57t ต.เวียง อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 56 30 0.31 1 ไม่มีข้อมูล 51 คุณภาพปานกลาง
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 162 - - ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 229 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 67 37 0.42 2 ไม่มีข้อมูล 101 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
58t ต.จองคำ อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 66 39 0.42 2 ไม่มีข้อมูล 101 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 48 30 0.75 - 1 37 คุณภาพดี
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 46 16 0.13 3 ไม่มีข้อมูล 24 คุณภาพดี
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 36 6 0.57 - - 18 คุณภาพดี
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 26 18 - - - 16 คุณภาพดี
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 38 - ไม่มีข้อมูล 9 - 21 คุณภาพดี
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 38 - ไม่มีข้อมูล 2 - 21 คุณภาพดี
นครศรีธรรมราช m111 ต.ในเมือง อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. - - ไม่มีข้อมูล - - 51 คุณภาพปานกลาง
m111 ต.ในเมือง อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. - - ไม่มีข้อมูล - - 51 คุณภาพปานกลาง
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 23 8 0.26 2 1 12 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 42 6 0.32 - 1 23 คุณภาพดี
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 41 6 0.33 - 1 23 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 41 5 0.37 13 1 21 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 40 6 0.37 8 1 20 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 16 9 0.84 1 0 8 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 02:00 น. 16 10 0.85 1 1 8 คุณภาพดี
ยะลา 78t ต.เบตง อ.เบตง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 21 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
63t ต.สะเตง อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 20 22 - - ไม่มีข้อมูล 16 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 23 เม.ย. 2564 03:00 น. 21 17 - 2 ไม่มีข้อมูล 12 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
362,175
ครั้ง