เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 88 2 ไม่มีข้อมูล 65 - 119 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 82 55 0.47 60 ไม่มีข้อมูล 114 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 96 ไม่มีข้อมูล 1.78 59 ไม่มีข้อมูล 119 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 99 48 0.87 65 3 126 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 126 ไม่มีข้อมูล 1.46 50 ไม่มีข้อมูล 124 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 86 40 ไม่มีข้อมูล 38 ไม่มีข้อมูล 129 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
05t แขวงบางนา เขตบางนา 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 84 50 0.83 89 5 109 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 145 - 3.48 2 ไม่มีข้อมูล 177 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 99 - 0.80 61 12 88 คุณภาพปานกลาง
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 73 38 0.91 62 5 111 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 100 47 1.59 53 4 134 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 99 - 0.80 61 12 88 คุณภาพปานกลาง
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 73 38 0.91 62 5 111 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 100 47 1.59 53 4 134 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 117 74 0.67 25 1 152 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 103 63 ไม่มีข้อมูล 24 ไม่มีข้อมูล 129 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 236 34 0.66 44 1 229 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 103 63 ไม่มีข้อมูล 24 ไม่มีข้อมูล 129 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 236 34 0.66 44 1 229 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 83 50 0.81 56 ไม่มีข้อมูล 116 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
33t ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 95 54 ไม่มีข้อมูล 40 ไม่มีข้อมูล 106 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 84 65 ไม่มีข้อมูล 37 1 92 คุณภาพปานกลาง
ระยอง m8 ต.ตะพง อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 104 75 1.22 11 1 121 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
74t ต.เนินพระ อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 105 51 1.13 39 - 147 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 94 21 1.58 15 1 116 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 102 50 - 32 1 124 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 97 31 ไม่มีข้อมูล 29 37 104 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 122 58 ไม่มีข้อมูล 5 7 142 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 75 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 80 คุณภาพปานกลาง
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 75 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 80 คุณภาพปานกลาง
ขอนแก่น 46t ต.ในเมือง อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 82 78 0.53 27 2 115 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 67 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 67 คุณภาพปานกลาง
72t ต.นาอาน อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 67 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 67 คุณภาพปานกลาง
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 79 ไม่มีข้อมูล 1.12 62 2 109 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 93 48 - 56 1 104 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 79 ไม่มีข้อมูล 1.12 62 2 109 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 93 48 - 56 1 104 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 61 67 0.57 26 4 92 คุณภาพปานกลาง
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 61 67 0.57 26 4 92 คุณภาพปานกลาง
ลำปาง 40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 93 67 ไม่มีข้อมูล 3 0 124 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 82 54 ไม่มีข้อมูล 18 1 111 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 86 60 0.86 5 1 111 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
37t ต.พระบาท อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 90 65 0.79 - - 121 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 93 67 ไม่มีข้อมูล 3 0 124 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 82 54 ไม่มีข้อมูล 18 1 111 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 86 60 0.86 5 1 111 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
37t ต.พระบาท อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 90 65 0.79 - - 121 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 103 66 0.81 16 - 170 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
69t ต.นาจักร อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 103 66 0.81 16 - 170 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
น่าน 75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 64 55 0.47 6 0 67 คุณภาพปานกลาง
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 79 58 0.65 18 0 114 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 95 68 0.51 12 ไม่มีข้อมูล 149 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 86 39 1.10 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 129 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
57t ต.เวียง อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 81 42 0.87 17 ไม่มีข้อมูล 121 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 86 39 1.10 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 129 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
57t ต.เวียง อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 81 42 0.87 17 ไม่มีข้อมูล 121 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 97 46 0.77 9 ไม่มีข้อมูล 182 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
58t ต.จองคำ อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 97 46 0.77 9 ไม่มีข้อมูล 182 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 102 36 0.94 35 3 88 คุณภาพปานกลาง
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 113 64 0.32 19 ไม่มีข้อมูล 129 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 129 95 0.89 21 1 164 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 129 95 0.89 21 1 164 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 96 34 0.62 30 1 164 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 140 73 ไม่มีข้อมูล 54 8 201 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 140 73 ไม่มีข้อมูล 54 8 201 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 43 47 0.12 7 1 45 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 43 40 0.56 6 2 33 คุณภาพดี
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 43 40 0.56 6 2 33 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 36 34 0.07 2 0 24 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 36 34 0.07 2 0 24 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 21 32 0.45 3 1 23 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 21 32 0.45 3 1 23 คุณภาพดี
ยะลา 78t ต.เบตง อ.เบตง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 28 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดี
63t ต.สะเตง อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 41 39 0.54 6 ไม่มีข้อมูล 31 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 20 ก.พ. 2563 21:00 น. 44 37 1.20 - ไม่มีข้อมูล 28 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
197,162
ครั้ง