เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 45 - ไม่มีข้อมูล 28 1 28 คุณภาพดี
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 35 9 0.27 28 ไม่มีข้อมูล 24 คุณภาพดี
53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 60 ไม่มีข้อมูล 1.70 58 ไม่มีข้อมูล 33 คุณภาพดี
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 46 6 0.49 37 1 25 คุณภาพดี
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 50 ไม่มีข้อมูล 0.68 35 ไม่มีข้อมูล 28 คุณภาพดี
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 14 พ.ย. 2562 11:00 น. 36 8 ไม่มีข้อมูล 18 ไม่มีข้อมูล 24 คุณภาพดี
05t แขวงบางนา เขตบางนา 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 41 8 0.55 23 1 26 คุณภาพดี
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 14 พ.ย. 2562 11:00 น. 47 - 2.64 10 ไม่มีข้อมูล 25 คุณภาพดี
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 47 16 1.11 15 6 26 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 34 8 0.79 17 3 22 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 49 11 0.57 17 3 37 คุณภาพดี
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 47 16 1.11 15 6 26 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 34 8 0.79 17 3 22 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 49 11 0.57 17 3 37 คุณภาพดี
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 43 14 1.08 10 0 22 คุณภาพดี
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 50 12 ไม่มีข้อมูล 13 ไม่มีข้อมูล 25 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 134 16 0.47 5 0 123 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 50 12 ไม่มีข้อมูล 13 ไม่มีข้อมูล 25 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 134 16 0.47 5 0 123 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 33 18 0.57 7 ไม่มีข้อมูล 17 คุณภาพดี
33t ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 49 20 ไม่มีข้อมูล 4 ไม่มีข้อมูล 25 คุณภาพดี
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 33 31 ไม่มีข้อมูล 7 1 22 คุณภาพดี
ระยอง m8 ต.ตะพง อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 32 26 0.68 2 1 19 คุณภาพดี
74t ต.เนินพระ อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 11:00 น. 48 30 0.53 3 2 24 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 64 17 0.98 12 0 37 คุณภาพดี
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 14 พ.ย. 2562 11:00 น. 64 17 - 1 0 37 คุณภาพดี
m8 ต.ตะพง อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 32 26 0.68 2 1 19 คุณภาพดี
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 14 พ.ย. 2562 11:00 น. 43 - ไม่มีข้อมูล 3 3 22 คุณภาพดี
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 32 17 ไม่มีข้อมูล - - 17 คุณภาพดี
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 14 พ.ย. 2562 11:00 น. 39 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 39 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
ขอนแก่น 46t ต.ในเมือง อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 33 - 0.85 8 1 17 คุณภาพดี
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 11:00 น. 22 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
72t ต.นาอาน อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 23 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 12 คุณภาพดี
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 11:00 น. 48 ไม่มีข้อมูล 0.76 14 1 24 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 41 20 - 8 0 33 คุณภาพดี
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 48 ไม่มีข้อมูล 0.74 15 1 24 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 41 20 - 8 0 33 คุณภาพดี
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 40 22 0.36 12 0 25 คุณภาพดี
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 40 22 0.36 12 0 25 คุณภาพดี
ลำปาง 40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 34 18 ไม่มีข้อมูล 8 3 20 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 14 พ.ย. 2562 11:00 น. 21 11 ไม่มีข้อมูล - - 15 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 14 13 0.58 1 1 10 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 44 16 0.50 5 1 23 คุณภาพดี
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 34 18 ไม่มีข้อมูล 8 3 20 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 21 11 ไม่มีข้อมูล 3 2 15 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 14 13 0.58 1 1 10 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 44 16 0.50 5 1 23 คุณภาพดี
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 31 19 0.48 3 - 18 คุณภาพดี
69t ต.นาจักร อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 31 19 0.48 3 - 18 คุณภาพดี
น่าน 75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 25 12 0.17 2 1 14 คุณภาพดี
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 31 7 0.13 1 0 16 คุณภาพดี
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 33 20 0.28 4 ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 37 5 0.61 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 31 7 0.69 4 ไม่มีข้อมูล 22 คุณภาพดี
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 37 5 0.61 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 31 7 0.69 4 ไม่มีข้อมูล 22 คุณภาพดี
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 21 5 0.57 5 ไม่มีข้อมูล 15 คุณภาพดี
58t ต.จองคำ อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 21 5 0.57 5 ไม่มีข้อมูล 15 คุณภาพดี
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 47 21 0.45 9 1 24 คุณภาพดี
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 41 24 0.04 5 ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 77 12 0.77 8 2 84 คุณภาพปานกลาง
26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 77 12 0.77 8 2 84 คุณภาพปานกลาง
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 46 16 0.24 5 1 39 คุณภาพดี
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 69 4 ไม่มีข้อมูล 34 11 67 คุณภาพปานกลาง
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 69 4 ไม่มีข้อมูล 34 11 67 คุณภาพปานกลาง
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 43 33 0.37 11 0 25 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 48 16 0.50 6 3 41 คุณภาพดี
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 48 16 0.50 6 3 41 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 35 26 0.26 8 0 28 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 35 26 0.26 8 0 28 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 32 18 0.81 - - 21 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 32 18 0.81 - - 21 คุณภาพดี
ยะลา 63t ต.สะเตง อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 31 25 0.52 7 ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 14 พ.ย. 2562 10:00 น. 31 18 0.83 7 ไม่มีข้อมูล 18 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
166,776
ครั้ง