เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 59 10 ไม่มีข้อมูล - - 33 คุณภาพดี
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 49 15 - 5 ไม่มีข้อมูล 25 คุณภาพดี
53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 62 ไม่มีข้อมูล 0.86 28 ไม่มีข้อมูล 35 คุณภาพดี
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 60 8 0.33 1 3 33 คุณภาพดี
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 62 ไม่มีข้อมูล - - ไม่มีข้อมูล 35 คุณภาพดี
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 64 13 ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 37 คุณภาพดี
05t แขวงบางนา เขตบางนา 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 50 12 - 3 - 25 คุณภาพดี
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 67 1 - - ไม่มีข้อมูล 39 คุณภาพดี
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 56 9 0.33 - 4 33 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 45 11 0.55 6 4 23 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 56 19 0.00 10 4 30 คุณภาพดี
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 55 7 0.36 - 5 30 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 44 6 0.56 6 1 23 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 55 15 0.00 11 3 29 คุณภาพดี
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 85 11 - 0 0 56 คุณภาพปานกลาง
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 69 6 ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 41 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 99 10 0.34 9 1 74 คุณภาพปานกลาง
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 68 3 ไม่มีข้อมูล 10 ไม่มีข้อมูล 40 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 98 7 0.37 10 1 72 คุณภาพปานกลาง
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 42 11 - 1 ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 58 11 ไม่มีข้อมูล 11 - 32 คุณภาพดี
ระยอง 74t ต.เนินพระ อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 50 20 0.43 15 7 25 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 33 14 - 3 2 17 คุณภาพดี
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 45 3 - 1 0 23 คุณภาพดี
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 57 3 ไม่มีข้อมูล - - 31 คุณภาพดี
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 62 10 ไม่มีข้อมูล - 1 35 คุณภาพดี
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 51 18 0.20 3 1 26 คุณภาพดี
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 51 16 0.20 4 1 26 คุณภาพดี
ขอนแก่น 46t ต.ในเมือง อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 74 31 - 7 4 45 คุณภาพดี
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 55 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 29 คุณภาพดี
72t ต.นาอาน อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 56 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 30 คุณภาพดี
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 32 ไม่มีข้อมูล - - 1 16 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 43 22 - 3 0 22 คุณภาพดี
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 34 ไม่มีข้อมูล - - 1 17 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 44 18 - 4 0 22 คุณภาพดี
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 30 20 0.34 3 1 15 คุณภาพดี
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 31 19 0.33 5 2 16 คุณภาพดี
ลำปาง 40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 37 16 ไม่มีข้อมูล - 0 19 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 26 10 ไม่มีข้อมูล - 1 13 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 33 14 0.43 - 0 17 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 36 20 - - 1 18 คุณภาพดี
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 39 15 ไม่มีข้อมูล - 0 20 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 28 7 ไม่มีข้อมูล - 1 14 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 35 11 0.44 - 0 18 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 38 18 - - 1 19 คุณภาพดี
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 46 14 0.44 2 - 23 คุณภาพดี
69t ต.นาจักร อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 48 12 0.43 3 - 24 คุณภาพดี
น่าน 67t ต.ในเวียง อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 64 18 0.38 3 1 37 คุณภาพดี
75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 42 14 0.33 1 - 21 คุณภาพดี
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 42 22 0.68 2 ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 54 - - ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 28 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 32 15 0.19 1 ไม่มีข้อมูล 16 คุณภาพดี
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 56 - - ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 30 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 33 12 0.19 2 ไม่มีข้อมูล 17 คุณภาพดี
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 15 18 0.66 6 ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดี
58t ต.จองคำ อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 16 16 0.65 8 ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 55 20 0.47 - 1 37 คุณภาพดี
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 28 15 - 9 ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดี
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 54 13 0.32 - - 28 คุณภาพดี
26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 53 11 0.32 - - 28 คุณภาพดี
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 53 10 - - - 39 คุณภาพดี
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 64 3 ไม่มีข้อมูล 8 - 37 คุณภาพดี
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 63 2 ไม่มีข้อมูล 12 - 36 คุณภาพดี
นครศรีธรรมราช m111 ต.ในเมือง อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 48 - ไม่มีข้อมูล - - 24 คุณภาพดี
m111 ต.ในเมือง อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 47 - ไม่มีข้อมูล - - 24 คุณภาพดี
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 27 5 0.35 13 - 14 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 40 10 0.12 - 2 22 คุณภาพดี
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 40 8 0.12 - 2 22 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 37 14 0.30 5 0 19 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 37 12 0.30 7 0 19 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 18 9 0.94 2 1 9 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 10:00 น. 19 6 0.95 2 1 10 คุณภาพดี
ยะลา 78t ต.เบตง อ.เบตง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 23 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 12 คุณภาพดี
63t ต.สะเตง อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 20 16 - - ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 22 มิ.ย. 2564 11:00 น. 23 19 - 6 ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
392,569
ครั้ง