เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 26 3 ไม่มีข้อมูล - - 15 คุณภาพดี
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 20 8 - 7 ไม่มีข้อมูล 10 คุณภาพดี
53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 23 ไม่มีข้อมูล - - ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดี
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 28 5 0.10 0 4 15 คุณภาพดี
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 31 ไม่มีข้อมูล - - ไม่มีข้อมูล 16 คุณภาพดี
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 21 3 ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
05t แขวงบางนา เขตบางนา 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 19 6 - - - 10 คุณภาพดี
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 48 1 - - ไม่มีข้อมูล 24 คุณภาพดี
61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 26 3 ไม่มีข้อมูล - - 14 คุณภาพดี
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 22 14 - - 4 12 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 12 5 0.49 9 2 7 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 25 15 - - - 19 คุณภาพดี
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 22 16 - - 4 12 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 12 6 0.48 8 1 7 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 25 15 - 6 0 19 คุณภาพดี
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 33 13 - - 0 17 คุณภาพดี
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 16 14 ไม่มีข้อมูล 6 ไม่มีข้อมูล 10 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 65 6 0.44 - - 38 คุณภาพดี
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 15 16 ไม่มีข้อมูล 4 ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 65 6 0.47 19 1 38 คุณภาพดี
ชลบุรี 32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 32 10 ไม่มีข้อมูล - - 16 คุณภาพดี
34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 18 6 - 3 ไม่มีข้อมูล 9 คุณภาพดี
33t ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 23 4 ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 12 คุณภาพดี
34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 18 6 - 8 ไม่มีข้อมูล 9 คุณภาพดี
ระยอง 74t ต.เนินพระ อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 21 14 0.59 5 2 11 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 11 11 - 3 2 8 คุณภาพดี
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 25 0 - 3 0 13 คุณภาพดี
74t ต.เนินพระ อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 21 14 0.60 6 2 11 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 11 12 - 4 1 9 คุณภาพดี
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 30 0 ไม่มีข้อมูล - 0 15 คุณภาพดี
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 33 6 ไม่มีข้อมูล - 1 17 คุณภาพดี
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 14 13 0.10 2 0 9 คุณภาพดี
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 10 5 0.11 1 0 5 คุณภาพดี
72t ต.นาอาน อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 10 4 0.13 1 0 5 คุณภาพดี
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 17 ไม่มีข้อมูล 0.00 - 1 9 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 22 10 - - 0 12 คุณภาพดี
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 17 ไม่มีข้อมูล 0.00 - 1 9 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 22 10 - - 0 12 คุณภาพดี
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 17 5 0.42 - 2 9 คุณภาพดี
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 17 5 0.45 - - 9 คุณภาพดี
ลำปาง 40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 20 - ไม่มีข้อมูล - 1 10 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 13 1 ไม่มีข้อมูล - 2 7 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 10 2 0.31 - 0 5 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 17 4 - - 2 10 คุณภาพดี
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 19 - ไม่มีข้อมูล - 1 10 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 13 1 ไม่มีข้อมูล - 2 7 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 10 2 0.32 - 0 5 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 16 5 - - 2 10 คุณภาพดี
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 19 3 0.25 3 - 10 คุณภาพดี
69t ต.นาจักร อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 19 4 0.25 4 - 10 คุณภาพดี
น่าน 75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 18 6 - 1 - 9 คุณภาพดี
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 24 4 0.22 1 0 12 คุณภาพดี
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 14 5 - 1 ไม่มีข้อมูล 7 คุณภาพดี
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 22 10 0.18 - - 11 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 12 3 0.41 0 ไม่มีข้อมูล 6 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 12 4 0.44 0 ไม่มีข้อมูล 6 คุณภาพดี
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 22 11 0.21 1 1 11 คุณภาพดี
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 11 4 0.58 6 ไม่มีข้อมูล 6 คุณภาพดี
58t ต.จองคำ อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 11 4 0.59 3 ไม่มีข้อมูล 6 คุณภาพดี
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 23 20 0.36 - - 14 คุณภาพดี
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 14 10 - - ไม่มีข้อมูล 7 คุณภาพดี
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 19 2 0.52 - - 10 คุณภาพดี
26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 18 2 0.52 - - 9 คุณภาพดี
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 27 2 ไม่มีข้อมูล 7 - 14 คุณภาพดี
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 27 2 ไม่มีข้อมูล 5 - 14 คุณภาพดี
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 32 4 0.36 - - 16 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 32 3 0.29 - - 17 คุณภาพดี
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 32 3 0.30 - - 18 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 39 5 0.23 7 - 20 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 39 6 0.26 8 - 20 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 37 5 - 2 1 19 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 35 6 - 2 1 18 คุณภาพดี
ยะลา 78t ต.เบตง อ.เบตง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 24 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 12 คุณภาพดี
78t ต.เบตง อ.เบตง 24 ก.ย. 2564 03:00 น. 24 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 12 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 24 ก.ย. 2564 04:00 น. 25 16 - 2 ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
447,922
ครั้ง