เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 34 - ไม่มีข้อมูล - - 22 คุณภาพดี
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 28 39 0.40 2 ไม่มีข้อมูล 31 คุณภาพดี
53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 33 ไม่มีข้อมูล 0.08 - ไม่มีข้อมูล 17 คุณภาพดี
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 26 43 - - - 38 คุณภาพดี
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 39 ไม่มีข้อมูล 0.68 5 ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 29 20 ไม่มีข้อมูล 16 ไม่มีข้อมูล 19 คุณภาพดี
05t แขวงบางนา เขตบางนา 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 26 - - - - 16 คุณภาพดี
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 48 - 3.62 13 ไม่มีข้อมูล 24 คุณภาพดี
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 39 29 0.39 15 6 23 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 22 25 0.69 4 3 18 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 37 - - 1 2 19 คุณภาพดี
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 39 29 0.39 15 6 23 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 22 25 0.69 4 3 18 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 37 - - 1 2 19 คุณภาพดี
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 58 33 - - - 32 คุณภาพดี
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 34 29 ไม่มีข้อมูล 31 ไม่มีข้อมูล 23 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 136 8 0.43 15 0 126 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 34 29 ไม่มีข้อมูล 31 ไม่มีข้อมูล 23 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 136 8 0.43 15 0 126 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 38 27 0.62 11 ไม่มีข้อมูล 19 คุณภาพดี
33t ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 41 15 ไม่มีข้อมูล 9 ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 42 29 ไม่มีข้อมูล 21 1 21 คุณภาพดี
ระยอง m8 ต.ตะพง อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 41 34 1.21 1 0 24 คุณภาพดี
74t ต.เนินพระ อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 34 39 0.58 6 2 31 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 34 38 0.63 7 2 29 คุณภาพดี
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 47 19 - 9 0 24 คุณภาพดี
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 44 20 ไม่มีข้อมูล 7 1 22 คุณภาพดี
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 50 10 ไม่มีข้อมูล 12 0 28 คุณภาพดี
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 39 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 39 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
ขอนแก่น 46t ต.ในเมือง อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 78 59 0.74 5 1 72 คุณภาพปานกลาง
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 42 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 33 คุณภาพดี
72t ต.นาอาน อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 42 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 33 คุณภาพดี
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 82 ไม่มีข้อมูล 0.68 - 1 137 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 93 41 - 6 0 137 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 82 ไม่มีข้อมูล 0.68 - 1 137 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 93 41 - 6 0 137 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 78 34 0.41 14 2 88 คุณภาพปานกลาง
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 78 34 0.41 14 2 88 คุณภาพปานกลาง
ลำปาง 40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 64 69 ไม่มีข้อมูล 4 2 97 คุณภาพปานกลาง
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 54 23 ไม่มีข้อมูล 7 2 48 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 65 53 0.75 8 1 59 คุณภาพปานกลาง
37t ต.พระบาท อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 79 61 0.55 8 2 96 คุณภาพปานกลาง
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 64 69 ไม่มีข้อมูล 4 2 97 คุณภาพปานกลาง
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 54 23 ไม่มีข้อมูล 7 2 48 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 65 53 0.75 8 1 59 คุณภาพปานกลาง
37t ต.พระบาท อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 79 61 0.55 8 2 96 คุณภาพปานกลาง
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 65 57 0.59 9 - 66 คุณภาพปานกลาง
69t ต.นาจักร อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 65 57 0.59 9 - 66 คุณภาพปานกลาง
น่าน 75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 100 23 - 5 1 167 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 60 44 0.42 3 0 67 คุณภาพปานกลาง
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 66 53 0.34 7 ไม่มีข้อมูล 92 คุณภาพปานกลาง
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 133 27 0.97 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 218 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
57t ต.เวียง อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 74 25 0.72 5 ไม่มีข้อมูล 131 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 133 27 0.97 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 218 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
57t ต.เวียง อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 74 25 0.72 5 ไม่มีข้อมูล 131 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 100 47 0.89 6 ไม่มีข้อมูล 182 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
58t ต.จองคำ อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 100 47 0.89 6 ไม่มีข้อมูล 182 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 44 23 0.65 8 1 28 คุณภาพดี
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 105 32 0.12 1 ไม่มีข้อมูล 126 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 53 0 0.42 2 0 28 คุณภาพดี
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 43 30 0.57 1 1 35 คุณภาพดี
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 19 38 ไม่มีข้อมูล 1 3 29 คุณภาพดี
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 19 38 ไม่มีข้อมูล 1 3 29 คุณภาพดี
นครศรีธรรมราช m111 ต.ในเมือง อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 54 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 59 คุณภาพปานกลาง
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 23 28 - 1 0 20 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 37 17 0.30 5 2 20 คุณภาพดี
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 37 17 0.30 5 2 20 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 18 24 0.08 1 0 17 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 18 24 0.08 1 0 17 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 21 24 0.54 0 0 17 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 21 24 0.54 0 0 17 คุณภาพดี
ยะลา 78t ต.เบตง อ.เบตง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. 21 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
63t ต.สะเตง อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. - 26 0.67 3 ไม่มีข้อมูล 19 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 11 เม.ย. 2563 02:00 น. - 23 0.60 2 ไม่มีข้อมูล 16 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
214,250
ครั้ง