เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 65 23 ไม่มีข้อมูล - - 39 คุณภาพดี
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 63 22 - 43 ไม่มีข้อมูล 67 คุณภาพปานกลาง
53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 88 ไม่มีข้อมูล - - ไม่มีข้อมูล 96 คุณภาพปานกลาง
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 88 16 1.88 - - 100 คุณภาพปานกลาง
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 76 ไม่มีข้อมูล - - ไม่มีข้อมูล 67 คุณภาพปานกลาง
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 62 25 ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 41 คุณภาพดี
05t แขวงบางนา เขตบางนา 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 69 37 - - - 84 คุณภาพปานกลาง
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 106 13 2.00 - ไม่มีข้อมูล 100 คุณภาพปานกลาง
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 68 34 - - 9 59 คุณภาพปานกลาง
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 55 30 0.56 19 2 55 คุณภาพปานกลาง
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 78 35 - 29 - 71 คุณภาพปานกลาง
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 68 31 - - 14 59 คุณภาพปานกลาง
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 54 27 0.56 18 4 55 คุณภาพปานกลาง
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 78 31 - 21 - 76 คุณภาพปานกลาง
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 102 40 - - 1 77 คุณภาพปานกลาง
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 79 - ไม่มีข้อมูล 12 ไม่มีข้อมูล 49 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 125 41 0.33 32 1 108 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 79 - ไม่มีข้อมูล 16 ไม่มีข้อมูล 49 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 125 38 0.33 29 1 108 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 53 47 - 8 ไม่มีข้อมูล 45 คุณภาพดี
33t ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 56 75 ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 109 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 53 49 ไม่มีข้อมูล - - 48 คุณภาพดี
ระยอง m8 ต.ตะพง อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. - 52 - 3 - 54 คุณภาพปานกลาง
74t ต.เนินพระ อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 56 55 0.75 0 - 61 คุณภาพปานกลาง
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 45 50 - 6 2 50 คุณภาพดี
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 40 43 - 0 1 38 คุณภาพดี
m8 ต.ตะพง อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. - 51 - 2 - 51 คุณภาพปานกลาง
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 59 33 ไม่มีข้อมูล - 2 37 คุณภาพดี
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 68 50 ไม่มีข้อมูล - 0 50 คุณภาพดี
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 51 39 0.34 2 1 37 คุณภาพดี
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 51 37 0.35 2 1 37 คุณภาพดี
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 66 17 0.34 - 1 71 คุณภาพปานกลาง
72t ต.นาอาน อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 66 12 0.35 10 1 71 คุณภาพปานกลาง
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 51 ไม่มีข้อมูล 0.90 0 2 48 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 55 17 - 7 1 51 คุณภาพปานกลาง
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 51 ไม่มีข้อมูล 0.88 0 2 46 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 54 14 - 13 1 51 คุณภาพปานกลาง
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 53 - 0.42 7 1 67 คุณภาพปานกลาง
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 53 - 0.41 9 2 67 คุณภาพปานกลาง
ลำปาง 40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 56 9 ไม่มีข้อมูล - - 48 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 32 14 ไม่มีข้อมูล - 3 25 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 36 9 0.44 - 2 26 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. - 11 - - 2 88 คุณภาพปานกลาง
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 55 6 ไม่มีข้อมูล - - 48 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 32 8 ไม่มีข้อมูล - 3 25 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 37 5 0.43 - 2 25 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. - 8 - - 1 88 คุณภาพปานกลาง
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 57 12 - 3 - 67 คุณภาพปานกลาง
69t ต.นาจักร อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 57 5 - - - 63 คุณภาพปานกลาง
น่าน 67t ต.ในเวียง อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 70 8 0.35 5 1 59 คุณภาพปานกลาง
75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 38 12 0.06 4 - 24 คุณภาพดี
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 55 - 0.19 3 ไม่มีข้อมูล 55 คุณภาพปานกลาง
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 56 14 0.50 12 1 51 คุณภาพปานกลาง
57t ต.เวียง อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 41 13 0.55 7 ไม่มีข้อมูล 39 คุณภาพดี
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 56 14 0.46 14 1 51 คุณภาพปานกลาง
57t ต.เวียง อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 41 9 0.54 9 ไม่มีข้อมูล 39 คุณภาพดี
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 38 10 0.64 2 ไม่มีข้อมูล 35 คุณภาพดี
58t ต.จองคำ อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 37 7 0.65 4 ไม่มีข้อมูล 35 คุณภาพดี
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 76 27 - 10 1 80 คุณภาพปานกลาง
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 63 16 1.17 4 ไม่มีข้อมูล 59 คุณภาพปานกลาง
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 81 42 - - - 92 คุณภาพปานกลาง
26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 81 38 - - - 92 คุณภาพปานกลาง
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 41 10 - - 0 22 คุณภาพดี
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 125 9 ไม่มีข้อมูล - 13 131 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 124 6 ไม่มีข้อมูล - 16 131 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 32 28 0.32 1 0 20 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 29 39 - - 3 31 คุณภาพดี
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 29 37 - - 3 28 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 30 36 0.05 4 1 26 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 30 36 - 7 1 26 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 35 39 - - - 31 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 10:00 น. 35 39 - 6 1 31 คุณภาพดี
ยะลา 78t ต.เบตง อ.เบตง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 25 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดี
63t ต.สะเตง อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 29 30 - - ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 08 ธ.ค. 2564 11:00 น. 26 37 - 5 ไม่มีข้อมูล 28 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
504,065
ครั้ง