เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 37 - ไม่มีข้อมูล 9 0 21 คุณภาพดี
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 26 12 0.35 14 ไม่มีข้อมูล 16 คุณภาพดี
53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 41 ไม่มีข้อมูล 1.00 27 ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 32 5 0.65 27 1 18 คุณภาพดี
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 39 ไม่มีข้อมูล 1.12 34 ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดี
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 26 11 ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 17 คุณภาพดี
05t แขวงบางนา เขตบางนา 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 33 9 0.52 12 1 19 คุณภาพดี
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 52 - 2.24 7 ไม่มีข้อมูล 30 คุณภาพดี
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 41 17 0.69 9 5 22 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 24 5 0.90 14 2 15 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 36 10 0.49 11 3 25 คุณภาพดี
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 41 17 0.69 9 5 22 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 24 5 0.90 14 2 15 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 36 10 0.49 11 3 25 คุณภาพดี
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 46 12 0.86 10 0 23 คุณภาพดี
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 49 13 ไม่มีข้อมูล 9 ไม่มีข้อมูล 25 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 142 12 0.47 18 2 136 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 49 13 ไม่มีข้อมูล 9 ไม่มีข้อมูล 25 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 142 12 0.47 18 2 136 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 36 12 0.73 4 ไม่มีข้อมูล 18 คุณภาพดี
33t ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 51 13 ไม่มีข้อมูล 4 ไม่มีข้อมูล 26 คุณภาพดี
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 35 24 ไม่มีข้อมูล 7 2 22 คุณภาพดี
ระยอง m8 ต.ตะพง อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. - 19 1.66 3 2 14 คุณภาพดี
74t ต.เนินพระ อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 48 21 0.63 5 2 24 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 52 18 0.84 9 0 27 คุณภาพดี
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 45 11 - 1 0 23 คุณภาพดี
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 38 9 ไม่มีข้อมูล 12 1 19 คุณภาพดี
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 23 16 ไม่มีข้อมูล - - 14 คุณภาพดี
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 28 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดี
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 28 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดี
ขอนแก่น 46t ต.ในเมือง อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 40 - 0.83 7 1 21 คุณภาพดี
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 26 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดี
72t ต.นาอาน อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 26 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดี
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 27 ไม่มีข้อมูล 1.00 9 1 14 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 27 13 - 5 0 15 คุณภาพดี
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 27 ไม่มีข้อมูล 1.00 9 1 14 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 27 13 - 5 0 15 คุณภาพดี
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 30 ก.ย. 2562 15:00 น. 56 35 0.50 - - 55 คุณภาพปานกลาง
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 30 ก.ย. 2562 15:00 น. 56 35 0.50 - - 55 คุณภาพปานกลาง
ลำปาง 40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 25 12 ไม่มีข้อมูล 4 3 15 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 19 18 ไม่มีข้อมูล 2 1 13 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 16 8 0.55 0 1 12 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 42 7 0.42 6 2 21 คุณภาพดี
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 25 12 ไม่มีข้อมูล 4 3 15 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 19 18 ไม่มีข้อมูล 2 1 13 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 16 8 0.55 0 1 12 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 42 7 0.42 6 2 21 คุณภาพดี
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 26 10 0.47 3 - 14 คุณภาพดี
69t ต.นาจักร อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 26 10 0.47 3 - 14 คุณภาพดี
น่าน 75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 19 12 0.22 3 2 10 คุณภาพดี
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 27 9 0.28 1 0 14 คุณภาพดี
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 21 15 0.23 3 ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 19 6 0.50 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 17 8 0.34 2 ไม่มีข้อมูล 10 คุณภาพดี
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 19 6 0.50 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 17 8 0.34 2 ไม่มีข้อมูล 10 คุณภาพดี
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 12 5 0.43 4 ไม่มีข้อมูล 6 คุณภาพดี
58t ต.จองคำ อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 12 5 0.43 4 ไม่มีข้อมูล 6 คุณภาพดี
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 43 17 0.59 12 1 22 คุณภาพดี
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 28 10 0.38 5 ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดี
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 14 ต.ค. 2562 00:00 น. 49 32 0.54 2 0 25 คุณภาพดี
26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 14 ต.ค. 2562 00:00 น. 49 32 0.54 2 0 25 คุณภาพดี
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 24 13 0.28 4 1 13 คุณภาพดี
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 31 7 ไม่มีข้อมูล 32 6 18 คุณภาพดี
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 31 7 ไม่มีข้อมูล 32 6 18 คุณภาพดี
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 16 10 0.14 7 1 8 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 24 6 0.42 5 1 14 คุณภาพดี
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 24 6 0.42 5 1 14 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 20 10 0.48 3 29 12 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 20 10 0.48 3 29 12 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 18 8 0.55 3 1 9 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 18 8 0.55 3 1 9 คุณภาพดี
ยะลา 78t ต.เบตง อ.เบตง 15 ต.ค. 2562 09:00 น. - ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 5 คุณภาพดี
63t ต.สะเตง อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 21 16 0.54 4 ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 15 ต.ค. 2562 11:00 น. 21 12 0.73 - ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
154,806
ครั้ง