เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 58 ไม่มีข้อมูล 1.13 30 ไม่มีข้อมูล 32 คุณภาพดี
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 39 6 0.02 16 2 20 คุณภาพดี
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 45 ไม่มีข้อมูล 1.10 24 ไม่มีข้อมูล 23 คุณภาพดี
05t แขวงบางนา เขตบางนา 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 37 - - - - 19 คุณภาพดี
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 44 17 0.60 17 3 22 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 24 3 0.83 20 2 13 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 39 - 0.14 26 2 20 คุณภาพดี
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 44 19 0.65 27 4 22 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 24 4 0.84 17 2 12 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 38 - 0.15 21 2 19 คุณภาพดี
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 51 25 - 3 1 26 คุณภาพดี
21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 50 25 - 1 1 25 คุณภาพดี
สระบุรี 24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 80 19 0.36 15 1 50 คุณภาพดี
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 79 18 0.38 19 1 49 คุณภาพดี
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 25 9 - 10 ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดี
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 38 26 ไม่มีข้อมูล 4 1 19 คุณภาพดี
34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 25 7 - 12 ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดี
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 38 26 ไม่มีข้อมูล 5 1 19 คุณภาพดี
ระยอง 74t ต.เนินพระ อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 19 25 0.78 4 1 18 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 19 16 - 9 1 11 คุณภาพดี
74t ต.เนินพระ อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 18 26 0.79 5 1 19 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 19 17 - 6 1 12 คุณภาพดี
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 36 22 - - 0 18 คุณภาพดี
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 36 14 ไม่มีข้อมูล 6 0 18 คุณภาพดี
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 19 34 ไม่มีข้อมูล 2 1 24 คุณภาพดี
77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 19 34 ไม่มีข้อมูล 2 1 24 คุณภาพดี
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 24 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 12 คุณภาพดี
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 23 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 12 คุณภาพดี
ขอนแก่น 46t ต.ในเมือง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 37 35 0.46 2 - 25 คุณภาพดี
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 17 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 9 คุณภาพดี
72t ต.นาอาน อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 16 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 8 คุณภาพดี
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 15 ไม่มีข้อมูล 0.69 - 1 10 คุณภาพดี
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 15 ไม่มีข้อมูล 0.71 - 1 10 คุณภาพดี
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 22 12 0.39 11 2 14 คุณภาพดี
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 22 11 0.42 11 2 14 คุณภาพดี
ลำปาง 39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 9 11 ไม่มีข้อมูล - 2 8 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 9 22 0.70 - 1 16 คุณภาพดี
37t ต.พระบาท อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 13 6 0.52 3 1 7 คุณภาพดี
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 26 17 ไม่มีข้อมูล 3 - 13 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 8 11 ไม่มีข้อมูล - 2 8 คุณภาพดี
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 9 22 0.72 - 1 16 คุณภาพดี
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 18 5 0.36 4 - 9 คุณภาพดี
69t ต.นาจักร อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 18 5 0.38 4 - 9 คุณภาพดี
น่าน 75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 261 5 - 1 1 241 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 29 14 0.32 4 1 15 คุณภาพดี
75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 213 5 - 1 1 217 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 29 15 0.32 - - 15 คุณภาพดี
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 12 16 0.19 2 ไม่มีข้อมูล 11 คุณภาพดี
70t ต.เวียง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 12 17 0.19 2 ไม่มีข้อมูล 12 คุณภาพดี
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 13 10 0.50 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 8 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 10 3 0.09 0 ไม่มีข้อมูล 6 คุณภาพดี
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 13 9 0.53 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 8 คุณภาพดี
57t ต.เวียง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 10 3 0.09 1 ไม่มีข้อมูล 6 คุณภาพดี
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 8 10 0.21 0 ไม่มีข้อมูล 7 คุณภาพดี
58t ต.จองคำ อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 9 10 0.24 0 ไม่มีข้อมูล 7 คุณภาพดี
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 22 9 0.67 - 1 11 คุณภาพดี
41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 22 9 0.68 - 1 11 คุณภาพดี
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 11 4 0.26 2 ไม่มีข้อมูล 6 คุณภาพดี
76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 11 4 0.29 1 ไม่มีข้อมูล 6 คุณภาพดี
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 28 - 0.36 - - 14 คุณภาพดี
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 22 10 1.32 - 3 15 คุณภาพดี
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 50 14 ไม่มีข้อมูล 22 8 25 คุณภาพดี
นครศรีธรรมราช m111 ต.ในเมือง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 28 36 ไม่มีข้อมูล 7 0 26 คุณภาพดี
m111 ต.ในเมือง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 28 36 ไม่มีข้อมูล 7 0 26 คุณภาพดี
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 37 6 - 3 1 19 คุณภาพดี
43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 37 6 - 2 - 19 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 23 4 0.42 2 3 12 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 46 3 0.21 6 1 26 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 46 3 0.22 4 1 26 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 22 4 1.03 1 1 11 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 22 5 1.04 1 1 11 คุณภาพดี
ยะลา 63t ต.สะเตง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 05:00 น. 29 2 - 1 ไม่มีข้อมูล 15 คุณภาพดี
78t ต.เบตง อ.เบตง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 11 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 6 คุณภาพดี
63t ต.สะเตง อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 29 2 - 1 ไม่มีข้อมูล 15 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 22 ต.ค. 2563 04:00 น. 25 2 0.46 2 ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
286,038
ครั้ง