เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 51 16 ไม่มีข้อมูล - - 41 คุณภาพดี
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 33 22 0.27 5 ไม่มีข้อมูล 25 คุณภาพดี
53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 51 ไม่มีข้อมูล 0.47 18 ไม่มีข้อมูล 41 คุณภาพดี
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 48 18 0.00 0 6 35 คุณภาพดี
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 53 ไม่มีข้อมูล 0.41 - ไม่มีข้อมูล 35 คุณภาพดี
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 52 18 ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล 30 คุณภาพดี
05t แขวงบางนา เขตบางนา 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 41 9 - - - 28 คุณภาพดี
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 76 1 - - ไม่มีข้อมูล 48 คุณภาพดี
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 34 20 0.29 - ไม่มีข้อมูล 26 คุณภาพดี
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 58 22 0.35 - 3 50 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 34 15 0.68 9 1 22 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 51 34 1.21 - - 41 คุณภาพดี
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 59 23 0.39 - 2 51 คุณภาพปานกลาง
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 35 15 0.69 6 1 23 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 52 35 1.21 18 0 41 คุณภาพดี
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 91 9 - 16 1 64 คุณภาพปานกลาง
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 88 11 ไม่มีข้อมูล 21 ไม่มีข้อมูล 114 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 131 1 0.95 29 3 134 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 88 12 ไม่มีข้อมูล 20 ไม่มีข้อมูล 114 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 133 3 0.92 33 3 134 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 39 18 - 7 ไม่มีข้อมูล 26 คุณภาพดี
33t ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 52 - ไม่มีข้อมูล 25 ไม่มีข้อมูล 76 คุณภาพปานกลาง
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 48 15 ไม่มีข้อมูล 7 1 33 คุณภาพดี
ระยอง 74t ต.เนินพระ อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 41 14 1.74 11 2 28 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 38 10 - 5 1 28 คุณภาพดี
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 74 2 ไม่มีข้อมูล 16 0 88 คุณภาพปานกลาง
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 83 11 ไม่มีข้อมูล - 1 114 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 59 31 0.41 7 1 43 คุณภาพดี
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 61 30 0.49 5 1 48 คุณภาพดี
ขอนแก่น 46t ต.ในเมือง อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 117 21 1.33 14 - 154 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 74 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 104 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
72t ต.นาอาน อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 74 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 104 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 65 ไม่มีข้อมูล - - 1 106 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 79 26 - 8 1 111 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 66 ไม่มีข้อมูล - - 1 109 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 79 27 - 8 1 111 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 49 7 0.59 22 0 63 คุณภาพปานกลาง
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 49 8 0.62 23 0 63 คุณภาพปานกลาง
ลำปาง 40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 130 27 ไม่มีข้อมูล - 4 187 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 68 5 ไม่มีข้อมูล - 1 121 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 78 22 1.12 - 1 137 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
37t ต.พระบาท อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 93 8 0.86 - 1 144 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
37t ต.พระบาท อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 92 9 0.87 - 1 144 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 130 28 ไม่มีข้อมูล - 4 187 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 77 8 0.51 10 - 119 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
69t ต.นาจักร อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 78 12 0.46 12 - 121 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
น่าน 75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 57 5 - 2 - 51 คุณภาพปานกลาง
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 82 9 0.50 4 0 104 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 94 20 0.57 8 ไม่มีข้อมูล 164 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 87 - - ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 116 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
57t ต.เวียง อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 48 9 0.26 1 ไม่มีข้อมูล 48 คุณภาพดี
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 88 - - ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 119 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
57t ต.เวียง อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 48 10 0.27 1 ไม่มีข้อมูล 48 คุณภาพดี
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 52 7 0.83 2 ไม่มีข้อมูล 67 คุณภาพปานกลาง
58t ต.จองคำ อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 53 9 0.85 2 ไม่มีข้อมูล 67 คุณภาพปานกลาง
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 103 11 1.10 - 1 88 คุณภาพปานกลาง
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 115 8 0.50 - ไม่มีข้อมูล 157 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 59 5 0.72 - - 50 คุณภาพดี
26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 61 8 0.70 - - 55 คุณภาพปานกลาง
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 67 20 1.81 - - 71 คุณภาพปานกลาง
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 50 17 ไม่มีข้อมูล 4 2 28 คุณภาพดี
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 51 16 ไม่มีข้อมูล 3 2 28 คุณภาพดี
นครศรีธรรมราช m111 ต.ในเมือง อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 79 23 ไม่มีข้อมูล - 1 76 คุณภาพปานกลาง
m111 ต.ในเมือง อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 78 21 ไม่มีข้อมูล - 1 71 คุณภาพปานกลาง
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 45 20 0.29 5 - 25 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 29 12 0.29 0 2 18 คุณภาพดี
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 30 13 0.29 0 2 18 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 28 26 - 1 1 19 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 28 26 - 1 1 19 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 38 18 0.92 3 0 19 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 37 19 0.92 2 0 19 คุณภาพดี
ยะลา 78t ต.เบตง อ.เบตง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 18 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 9 คุณภาพดี
63t ต.สะเตง อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 31 28 - - ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
78t ต.เบตง อ.เบตง 25 ม.ค. 2564 04:00 น. 18 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 9 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 25 ม.ค. 2564 05:00 น. 34 21 - 4 ไม่มีข้อมูล 17 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
321,326
ครั้ง