เข้าสู่ระบบ
ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
0-50 51-100 101-200 201-300 300
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10 ( ug/m3 ) Avg O3 ( ppb ) Max CO ( ppm ) Avg 8hr Max NO2 ( ppb ) Avg SO2 ( ppb ) Avg AQI คุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานคร 61t แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 41 - ไม่มีข้อมูล 9 1 23 คุณภาพดี
59t แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 31 40 0.22 10 ไม่มีข้อมูล 33 คุณภาพดี
53t ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 39 ไม่มีข้อมูล 1.27 13 ไม่มีข้อมูล 20 คุณภาพดี
52t ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 34 24 0.32 11 0 18 คุณภาพดี
50t ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 44 ไม่มีข้อมูล 0.87 13 ไม่มีข้อมูล 23 คุณภาพดี
10t แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 35 27 ไม่มีข้อมูล 13 ไม่มีข้อมูล 19 คุณภาพดี
05t แขวงบางนา เขตบางนา 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 35 31 0.41 6 1 22 คุณภาพดี
03t แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 58 - 2.72 25 ไม่มีข้อมูล 32 คุณภาพดี
สมุทรปราการ 19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 46 43 0.34 5 3 38 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 32 26 0.74 8 2 19 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 48 26 0.87 4 2 24 คุณภาพดี
19t ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 46 43 0.34 5 3 38 คุณภาพดี
17t ต.ตลาด อ.พระประแดง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 32 26 0.74 8 2 19 คุณภาพดี
08t ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 48 26 0.87 4 2 24 คุณภาพดี
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 55 48 0.63 9 0 47 คุณภาพดี
สระบุรี 25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 70 56 ไม่มีข้อมูล 17 ไม่มีข้อมูล 64 คุณภาพปานกลาง
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 110 52 0.19 4 0 87 คุณภาพปานกลาง
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 70 56 ไม่มีข้อมูล 17 ไม่มีข้อมูล 64 คุณภาพปานกลาง
24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 110 52 0.19 4 0 87 คุณภาพปานกลาง
ชลบุรี 34t ต.บ้านสวน อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 37 45 0.62 8 ไม่มีข้อมูล 41 คุณภาพดี
33t ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 48 41 ไม่มีข้อมูล 6 ไม่มีข้อมูล 35 คุณภาพดี
32t ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 54 40 ไม่มีข้อมูล 11 1 33 คุณภาพดี
ระยอง m8 ต.ตะพง อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 46 47 0.62 1 0 45 คุณภาพดี
74t ต.เนินพระ อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 43 42 0.36 8 1 36 คุณภาพดี
30t ต.ท่าประดู่ อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 35 23 0.93 10 1 18 คุณภาพดี
28t ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 54 30 - 8 4 28 คุณภาพดี
ฉะเชิงเทรา 60t ต.วังเย็น อ.แปลงยาว 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 61 47 ไม่มีข้อมูล 12 4 45 คุณภาพดี
ปราจีนบุรี 77t ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 89 52 ไม่มีข้อมูล 13 4 106 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สระแก้ว 71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 24 ม.ค. 2563 16:00 น. 66 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 63 คุณภาพปานกลาง
71t ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 24 ม.ค. 2563 16:00 น. 66 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 63 คุณภาพปานกลาง
ขอนแก่น 46t ต.ในเมือง อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 111 87 0.32 11 1 133 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 80 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 84 คุณภาพปานกลาง
72t ต.นาอาน อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 80 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 84 คุณภาพปานกลาง
เชียงใหม่ 36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 68 ไม่มีข้อมูล 0.77 - - 50 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 61 62 - 18 0 79 คุณภาพปานกลาง
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 68 ไม่มีข้อมูล 0.77 - - 50 คุณภาพดี
35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 61 62 - 18 0 79 คุณภาพปานกลาง
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 53 58 0.40 11 3 69 คุณภาพปานกลาง
68t ต.ในเมือง อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 53 58 0.40 11 3 69 คุณภาพปานกลาง
ลำปาง 40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 99 68 ไม่มีข้อมูล 7 3 164 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 198 - ไม่มีข้อมูล 24 1 236 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 91 69 0.77 14 2 167 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
37t ต.พระบาท อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 158 74 0.99 38 3 206 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 99 68 ไม่มีข้อมูล 7 3 164 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 198 - ไม่มีข้อมูล 24 1 236 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 91 69 0.77 14 2 167 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
37t ต.พระบาท อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 158 74 0.99 38 3 206 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 156 73 0.81 31 - 242 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
69t ต.นาจักร อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 156 73 0.81 31 - 242 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
น่าน 75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 44 46 0.31 8 0 43 คุณภาพดี
67t ต.ในเวียง อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 88 64 0.21 15 1 124 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 79 67 0.24 10 ไม่มีข้อมูล 131 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
เชียงราย 73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 61 34 0.55 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 96 คุณภาพปานกลาง
57t ต.เวียง อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 32 39 0.53 9 ไม่มีข้อมูล 31 คุณภาพดี
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 61 34 0.55 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 96 คุณภาพปานกลาง
57t ต.เวียง อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 32 39 0.53 9 ไม่มีข้อมูล 31 คุณภาพดี
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 43 41 0.45 10 ไม่มีข้อมูล 46 คุณภาพดี
58t ต.จองคำ อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 43 41 0.45 10 ไม่มีข้อมูล 46 คุณภาพดี
นครสวรรค์ 41t ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 69 44 0.31 20 0 46 คุณภาพดี
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 99 50 0.06 3 ไม่มีข้อมูล 80 คุณภาพปานกลาง
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 65 42 0.51 3 1 38 คุณภาพดี
26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 65 42 0.51 3 1 38 คุณภาพดี
กาญจนบุรี 79t ต.ปากแพรก อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 49 25 0.27 6 1 48 คุณภาพดี
สมุทรสาคร 27t ต.มหาชัย อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 27 37 ไม่มีข้อมูล 0 1 28 คุณภาพดี
27t ต.มหาชัย อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 27 37 ไม่มีข้อมูล 0 1 28 คุณภาพดี
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 28 33 - 9 1 24 คุณภาพดี
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 35 41 0.45 - - 35 คุณภาพดี
42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 35 41 0.45 - - 35 คุณภาพดี
สงขลา 44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 25 30 0.06 3 0 21 คุณภาพดี
44t ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 25 30 0.06 3 0 21 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 18 36 0.34 2 1 26 คุณภาพดี
80t ต.พิมาน อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 18 36 0.34 2 1 26 คุณภาพดี
ยะลา 78t ต.เบตง อ.เบตง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 31 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 16 คุณภาพดี
63t ต.สะเตง อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 31 40 0.58 8 ไม่มีข้อมูล 33 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 25 ม.ค. 2563 18:00 น. 34 36 0.85 5 ไม่มีข้อมูล 26 คุณภาพดี
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
190,620
ครั้ง