เข้าสู่ระบบ
0
 
5
 
10
 
20
 
30
 
35
 
80
 
90
 
N/A
 
 

10 อันดับ ปริมาณน้ำฝนสูงสุด

ข้อมูลล่าสุด : 08 ธันวาคม 2564

สถานี มิลลิเมตร
จ.นครศรีธรรมราช สถานีบ้านเหนือคลอง 23.50
จ.ชุมพร สถานีบ้านประชาธิปไตย 15.00
จ.ชุมพร สถานีบ้านพันวาล 4 9.00
จ.นครศรีธรรมราช สถานีบ้านน้ำรอบ 8.50
จ.นครศรีธรรมราช สถานีรร.วัดทายิการาม 7.00
จ.นครศรีธรรมราช สถานีบ้านขุนพัง 7.00
จ.นครศรีธรรมราช สถานีบ้านร่อนนา 7.00
จ.นครศรีธรรมราช สถานีบ้านนายธานินทร์ วงศ์เมฆ 6.40
จ.ยโสธร สถานีทต.ห้องแซง 5.40
จ.นครศรีธรรมราช สถานีบ้านไม้เสียบ* 5.00
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
504,063
ครั้ง