เข้าสู่ระบบ
0
 
5
 
10
 
20
 
30
 
35
 
80
 
90
 
N/A
 
 

10 อันดับ ปริมาณน้ำฝนสูงสุด

ข้อมูลล่าสุด : 15 ตุลาคม 2562

สถานี มิลลิเมตร
จ.พะเยา สถานีหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม 152.6
จ.เชียงใหม่ สถานีฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 92.2
จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานีอบต.เกาะหลัก 91.4
จ.เชียงใหม่ สถานีทต.สันกำแพง 65.0
จ.สตูล สถานีควนกาหลง 45.2
จ.สุพรรณบุรี สถานีอบต.วังยาว 42.2
จ.กาญจนบุรี สถานีบ่อพลอย 40.0
จ.เชียงใหม่ สถานีทต.ดอยสะเก็ด 38.4
จ.เชียงใหม่ สถานีทต.สันนาเม็ง 38.0
จ.นราธิวาส สถานีที่ว่าการอำเภอสุคีริน 37.4
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
154,803
ครั้ง