เข้าสู่ระบบ
0
 
5
 
10
 
20
 
30
 
35
 
80
 
90
 
N/A
 
 

10 อันดับ ปริมาณน้ำฝนสูงสุด

ข้อมูลล่าสุด : 10 ธันวาคม 2562

สถานี มิลลิเมตร
จ.นครศรีธรรมราช สถานีปากพนัง 16.2
จ.นราธิวาส สถานีโรงพยาบาลเจาะไอร้อง 12.6
จ.นราธิวาส สถานีสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 9.2
จ.นราธิวาส สถานีที่ว่าการอำเภอระแงะ 9.0
จ.นครศรีธรรมราช สถานีขุนทะเล 8.4
จ.นราธิวาส สถานีที่ว่าการอำเภอสุคีริน 8.4
จ.นราธิวาส สถานีที่ว่าการอำเภอแว้ง 7.8
จ.นครศรีธรรมราช สถานีบ้านถาวร 7.8
จ.นราธิวาส สถานีที่ว่าการอำเภอจะแนะ 7.6
จ.นราธิวาส สถานีที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส 6.4
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
177,269
ครั้ง