เข้าสู่ระบบ
0
 
5
 
10
 
20
 
30
 
35
 
80
 
90
 
N/A
 
 

10 อันดับ ปริมาณน้ำฝนสูงสุด

ข้อมูลล่าสุด : 22 ตุลาคม 2563

สถานี มิลลิเมตร
จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานีศาลากลางหมู่บ้านในล๊อค 37.2
จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานีประปาหมู่บ้านคลองเพลิน 28.8
จ.สุราษฎร์ธานี สถานีเขานาใน 24.8
จ.ชุมพร สถานีโรงเรียนปะทิววิทยา 24.2
จ.ชุมพร สถานีสะพานข้ามคลองคดศอก 20.6
จ.เชียงใหม่ สถานีหน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง 19.4
จ.สุราษฎร์ธานี สถานีอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 19.4
จ.นครศรีธรรมราช สถานีบ้านถาวร 19.2
จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานีน้ำตกไทรคู่ 18.8
จ.พัทลุง สถานีป่าพะยอม 17.6
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
286,036
ครั้ง