เข้าสู่ระบบ
0
 
5
 
10
 
20
 
30
 
35
 
80
 
90
 
N/A
 
 

10 อันดับ ปริมาณน้ำฝนสูงสุด

ข้อมูลล่าสุด : 25 มีนาคม 2566

สถานี มิลลิเมตร
จ.นราธิวาส สถานีสะพานตาบัว บ้านยาเด๊ะ 18.80
จ.นครราชสีมา สถานีบ้านปอหู 18.50
จ.นครราชสีมา สถานีหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำลำพระเพลิง 18.20
จ.นราธิวาส สถานีสะพานไอร์ปาโจ 14.40
จ.เชียงใหม่ สถานีบ้านปางยาง 14.00
จ.นราธิวาส สถานีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 13.80
จ.นราธิวาส สถานีสะพานกะลูบี บ้านสายปารี 13.00
จ.นราธิวาส สถานีทต.บูเก๊ะตา 12.60
จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีบางปะหัน 12.40
จ.สตูล สถานีบ้านควนโต๊ะเหลง 12.00
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
832,393
ครั้ง