เข้าสู่ระบบ
0
 
5
 
10
 
20
 
30
 
35
 
80
 
90
 
N/A
 
 

10 อันดับ ปริมาณน้ำฝนสูงสุด

ข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2563

สถานี มิลลิเมตร
จ.อุทัยธานี สถานีหนองฉาง 28.0
จ.พังงา สถานีอบต.บางวัน 27.4
จ.กำแพงเพชร สถานีลานกระบือ 26.0
จ.นครสวรรค์ สถานีบ้านเขาดิน 24.2
จ.สุราษฎร์ธานี สถานีบ้านทับคริสต์ 18.6
จ.พังงา สถานีโรงเรียนบ้านท่าหัน 15.6
จ.สิงห์บุรี สถานีโพธิ์ชัย 8.4
จ.ชัยภูมิ สถานีเจาทอง 7.4
จ.สระบุรี สถานีบ้านวังยาง 6.6
จ.นครราชสีมา สถานีคง 6.2
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
214,248
ครั้ง