เข้าสู่ระบบ
0
 
5
 
10
 
20
 
30
 
35
 
80
 
90
 
N/A
 
 

10 อันดับ ปริมาณน้ำฝนสูงสุด

ข้อมูลล่าสุด : 04 มิถุนายน 2563

สถานี มิลลิเมตร
จ.นครราชสีมา สถานีสีสุก 65.0
จ.ลำพูน สถานีทุ่งหัวช้าง 44.8
จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีอบต.หนองขนาก 43.2
จ.พังงา สถานีทต.ลำแก่น 42.8
จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานีหัวหิน 42.6
จ.ปัตตานี สถานีชุมชนบ้านท่าด่าน 42.4
จ.บุรีรัมย์ สถานีห้วยราช 39.8
จ.พังงา สถานีโรงเรียนบ้านท่าหัน 39.2
จ.ลำปาง สถานีหลวงใต้ 38.0
จ.เพชรบูรณ์ สถานีการเคหะเพชรบูรณ์ 36.0
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
230,758
ครั้ง