เข้าสู่ระบบ
 
น้อยกว่า 39
กม./ชม.
39-117
กม./ชม.
188-152
กม./ชม.
153-177
กม./ชม.
178-209
กม./ชม.
210-249
กม./ชม.
มากกว่า 250
กม./ชม.
สัญลักษณ์
เส้นทางเดินพายุ รัศมีเส้นแรวลมแรง ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต เส้นทางพยากรณ์
หย่อมความกดอากาศต่ำ พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่น
ที่มาข้อมูล : Weather Underground
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
447,916
ครั้ง