เข้าสู่ระบบ

 กรุงเทพมหานคร
   วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 04:00 น.
25.0
ฝนฟ้าคะนอง
จุดน้ำค้าง 24.6 C
ความชื้นสัมพัทธ์ 97 %
ลม ลมสงบ
ทัศนวิสัย 8.00 กม.
ความกดอากาศ 30.85 hPa
ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้ 31C
อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ 25C
ฝนสะสมวันนี้ 16.20 มม.
พยากรณ์อากาศ 7 วัน

วันนี้ พรุ่งนี้ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส

31C
25C
ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 70 ของพื้นที่

33C
26C
ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 70 ของพื้นที่

32C
26C
ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 70 ของพื้นที่

31C
25C
ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่

33C
25C
ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่

33C
25C
ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่

34C
25C
ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
710,137
ครั้ง