เข้าสู่ระบบ

 กรุงเทพมหานคร
   วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 22:00 น.
30.2
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน
จุดน้ำค้าง 26.4 C
ความชื้นสัมพัทธ์ 80 %
ลม ลมสงบ
ทัศนวิสัย 10.00 กม.
ความกดอากาศ 34.47 hPa
ฝน 3 ชม. 0.00 มม.
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้ 37C
อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ 28C
ฝนสะสมวันนี้ 0.00 มม.
พยากรณ์อากาศ 7 วัน

วันนี้ พรุ่งนี้ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

37C
28C
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน
ร้อยละ 10 ของพื้นที่

36C
29C
ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 30 ของพื้นที่

34C
26C
พายุฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 20 ของพื้นที่

36C
27C
ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 20 ของพื้นที่

37C
27C
ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่

38C
28C
ฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่

-

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
214,229
ครั้ง