เข้าสู่ระบบ
วันที่-เวลา อุณหภูมิ
( oC )
จุดน้ำค้าง
( oC )
ความชื้นสัมพันธ์
( % )
ความกดอากาศ
( hPa )
ลม
( ทิศ/ความเร็ว กม. )
ทัศนวิสัย
( กม. )
ฝน 3 ชม.
( มม. )
18 พ.ค. 2564 19:00 น. 31.2 25.3 71 1005.19 ลมสงบ 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 16:00 น. 34.0 24.8 59 1004.26 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 7.4 กม./ชม. 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 04:00 น. 30.3 25.9 78 1005.98 ลมสงบ 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 01:00 น. 30.5 24.8 72 1006.92 ลมสงบ 10.00 0.00
17 พ.ค. 2564 22:00 น. 31.6 25.4 70 1007.57 ลมสงบ 10.00 0.00
17 พ.ค. 2564 19:00 น. 32.4 24.4 63 1004.93 ลมสงบ 10.00 0.00
17 พ.ค. 2564 13:00 น. 36.5 24.8 51 1006.38 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 1.9 กม./ชม. 10.00 0.00
17 พ.ค. 2564 10:00 น. 34.1 25.4 61 1008.27 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.7 กม./ชม. 10.00 0.00
วันที่ อุณหภูมิ ( oC ) ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. ( มม. )
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ( องศา ) ความเร็ว ( กม. )
17 พ.ค. 2564 36 29 190 5 40
16 พ.ค. 2564 36 29 190 4 10
15 พ.ค. 2564 36 30 190 5 30
14 พ.ค. 2564 37 27 190 5 10
13 พ.ค. 2564 31 27 190 5 10
12 พ.ค. 2564 35 28 190 5 20
11 พ.ค. 2564 36 27 190 5 20
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
373,991
ครั้ง