เข้าสู่ระบบ
วันที่-เวลา อุณหภูมิ
( oC )
จุดน้ำค้าง
( oC )
ความชื้นสัมพันธ์
( % )
ความกดอากาศ
( hPa )
ลม
( ทิศ/ความเร็ว กม. )
ทัศนวิสัย
( กม. )
ฝน 3 ชม.
( มม. )
ไม่พบข้อมูล
วันที่ อุณหภูมิ ( oC ) ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. ( มม. )
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ( องศา ) ความเร็ว ( กม. )
17 พ.ค. 2564 37 29 190 5 40
16 พ.ค. 2564 36 29 180 4 10
15 พ.ค. 2564 37 30 70 5 30
14 พ.ค. 2564 36 27 180 5 10
13 พ.ค. 2564 36 27 190 4 10
12 พ.ค. 2564 36 27 190 5 20
11 พ.ค. 2564 37 27 190 5 20
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
373,941
ครั้ง