เข้าสู่ระบบ
วันที่-เวลา อุณหภูมิ
( oC )
จุดน้ำค้าง
( oC )
ความชื้นสัมพันธ์
( % )
ความกดอากาศ
( hPa )
ลม
( ทิศ/ความเร็ว กม. )
ทัศนวิสัย
( กม. )
ฝน 3 ชม.
( มม. )
15 ก.ค. 2562 13:00 น. 35.1 26.4 61 1004.45 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 11.1 กม./ชม. 8.00 0.00
15 ก.ค. 2562 10:00 น. 32.2 25.8 69 1006.13 N/A กม./ชม. 8.00 0.00
14 ก.ค. 2562 13:00 น. 33.9 26.4 65 1006.24 N/A กม./ชม. 9.00 0.00
12 ก.ค. 2562 01:00 น. 29.0 25.5 81 1009.54 ทิศใต้ 3.7 กม./ชม. 8.00 0.00
11 ก.ค. 2562 22:00 น. 30.5 25.6 75 1009.86 ทิศใต้ 3.7 กม./ชม. 8.00 0.00
11 ก.ค. 2562 16:00 น. 35.0 27.5 65 1007.51 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 5.6 กม./ชม. 10.00 0.00
11 ก.ค. 2562 10:00 น. 32.2 25.6 68 1010.90 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 9.3 กม./ชม. 10.00 0.00
11 ก.ค. 2562 07:00 น. 27.5 25.1 87 1009.56 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.7 กม./ชม. 10.00 0.00
วันที่ อุณหภูมิ ( oC ) ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. ( มม. )
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ( องศา ) ความเร็ว ( กม. )
17 พ.ค. 2564 38 29 210 5 40
16 พ.ค. 2564 36 29 280 4 10
15 พ.ค. 2564 37 29 100 8 30
14 พ.ค. 2564 38 27 210 5 10
13 พ.ค. 2564 37 27 220 4 10
12 พ.ค. 2564 37 27 190 5 20
11 พ.ค. 2564 37 27 200 4 20
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
374,000
ครั้ง