เข้าสู่ระบบ
วันที่-เวลา อุณหภูมิ
( oC )
จุดน้ำค้าง
( oC )
ความชื้นสัมพันธ์
( % )
ความกดอากาศ
( hPa )
ลม
( ทิศ/ความเร็ว กม. )
ทัศนวิสัย
( กม. )
ฝน 3 ชม.
( มม. )
18 พ.ค. 2564 19:00 น. 35.5 25.0 55 1000.70 ลมสงบ 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 16:00 น. 37.2 25.5 51 999.81 ลมสงบ 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 13:00 น. 37.0 24.3 48 1003.00 ลมสงบ 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 10:00 น. 33.5 27.3 70 1005.02 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 5.6 กม./ชม. 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 07:00 น. 29.5 26.7 85 1003.67 ลมสงบ 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 04:00 น. 30.0 25.8 78 1002.20 ลมสงบ 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 01:00 น. 30.2 26.3 80 1002.42 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.7 กม./ชม. 10.00 0.00
17 พ.ค. 2564 22:00 น. 31.8 25.8 71 1002.14 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5.6 กม./ชม. 10.00 0.00
วันที่ อุณหภูมิ ( oC ) ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. ( มม. )
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ( องศา ) ความเร็ว ( กม. )
17 พ.ค. 2564 39 28 190 5 40
16 พ.ค. 2564 39 29 180 5 10
15 พ.ค. 2564 38 28 190 4 20
14 พ.ค. 2564 38 26 180 6 10
13 พ.ค. 2564 39 28 190 6 10
12 พ.ค. 2564 38 27 190 5 20
11 พ.ค. 2564 38 26 180 4 20
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
373,951
ครั้ง