เข้าสู่ระบบ
วันที่-เวลา อุณหภูมิ
( oC )
จุดน้ำค้าง
( oC )
ความชื้นสัมพันธ์
( % )
ความกดอากาศ
( hPa )
ลม
( ทิศ/ความเร็ว กม. )
ทัศนวิสัย
( กม. )
ฝน 3 ชม.
( มม. )
18 พ.ค. 2564 19:00 น. 35.4 25.3 56 1001.68 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 7.4 กม./ชม. 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 16:00 น. 38.3 24.2 45 1001.08 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5.6 กม./ชม. 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 13:00 น. 36.5 26.9 58 1004.03 ทิศตะวันออก 11.1 กม./ชม. 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 10:00 น. 33.9 27.9 71 1006.17 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 5.6 กม./ชม. 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 04:00 น. 29.4 26.7 86 1003.54 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 9.3 กม./ชม. 9.00 0.00
18 พ.ค. 2564 01:00 น. 30.7 26.7 79 1003.69 ทิศใต้ 3.7 กม./ชม. 10.00 0.00
17 พ.ค. 2564 22:00 น. 31.6 25.9 72 1003.29 ลมสงบ 10.00 0.00
17 พ.ค. 2564 19:00 น. 34.4 25.3 59 1002.18 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 9.3 กม./ชม. 10.00 0.00
วันที่ อุณหภูมิ ( oC ) ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. ( มม. )
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ( องศา ) ความเร็ว ( กม. )
17 พ.ค. 2564 38 27 180 6 40
16 พ.ค. 2564 38 28 170 5 10
15 พ.ค. 2564 37 27 190 5 20
14 พ.ค. 2564 38 27 190 6 10
13 พ.ค. 2564 38 28 180 4 10
12 พ.ค. 2564 38 28 200 5 20
11 พ.ค. 2564 37 27 190 6 20
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
373,962
ครั้ง