เข้าสู่ระบบ
วันที่-เวลา อุณหภูมิ
( oC )
จุดน้ำค้าง
( oC )
ความชื้นสัมพันธ์
( % )
ความกดอากาศ
( hPa )
ลม
( ทิศ/ความเร็ว กม. )
ทัศนวิสัย
( กม. )
ฝน 3 ชม.
( มม. )
18 พ.ค. 2564 19:00 น. 30.0 25.6 78 1005.04 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5.6 กม./ชม. 8.00 0.00
18 พ.ค. 2564 13:00 น. 35.6 26.3 59 1006.67 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 7.4 กม./ชม. 8.00 0.00
18 พ.ค. 2564 07:00 น. 28.9 26.5 87 1008.58 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3.7 กม./ชม. 8.00 0.00
18 พ.ค. 2564 04:00 น. 28.6 25.9 85 1006.30 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5.6 กม./ชม. 8.00 0.00
18 พ.ค. 2564 01:00 น. 29.4 26.2 83 1006.00 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5.6 กม./ชม. 8.00 0.00
17 พ.ค. 2564 22:00 น. 31.3 27.9 82 1006.40 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5.6 กม./ชม. 8.00 0.00
17 พ.ค. 2564 19:00 น. 33.5 27.8 72 1004.41 ลมสงบ 8.00 0.00
17 พ.ค. 2564 16:00 น. 35.8 25.6 56 1003.91 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3.7 กม./ชม. 9.00 0.00
วันที่ อุณหภูมิ ( oC ) ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. ( มม. )
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ( องศา ) ความเร็ว ( กม. )
17 พ.ค. 2564 37 27 50 8 40
16 พ.ค. 2564 37 27 180 5 10
15 พ.ค. 2564 37 27 150 6 30
14 พ.ค. 2564 37 27 210 6 10
13 พ.ค. 2564 37 26 220 5 10
12 พ.ค. 2564 37 27 200 5 20
11 พ.ค. 2564 38 26 200 5 20
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
373,979
ครั้ง