เข้าสู่ระบบ
วันที่-เวลา อุณหภูมิ
( oC )
จุดน้ำค้าง
( oC )
ความชื้นสัมพันธ์
( % )
ความกดอากาศ
( hPa )
ลม
( ทิศ/ความเร็ว กม. )
ทัศนวิสัย
( กม. )
ฝน 3 ชม.
( มม. )
18 พ.ค. 2564 19:00 น. 32.5 27.0 73 1005.90 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 1.9 กม./ชม. 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 16:00 น. 36.5 25.8 54 1004.94 ลมสงบ 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 10:00 น. 33.0 26.8 70 1008.14 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 1.9 กม./ชม. 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 07:00 น. 28.0 27.3 96 1007.35 ลมสงบ 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 04:00 น. 28.4 27.1 93 1005.92 ลมสงบ 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 01:00 น. 29.3 27.1 88 1005.74 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.7 กม./ชม. 10.00 0.00
17 พ.ค. 2564 22:00 น. 31.0 27.0 79 1006.01 ลมสงบ 10.00 0.00
17 พ.ค. 2564 19:00 น. 33.9 25.6 62 1003.73 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3.7 กม./ชม. 10.00 0.00
วันที่ อุณหภูมิ ( oC ) ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. ( มม. )
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ( องศา ) ความเร็ว ( กม. )
17 พ.ค. 2564 37 28 160 5 40
16 พ.ค. 2564 37 27 160 5 10
15 พ.ค. 2564 37 27 150 5 30
14 พ.ค. 2564 38 26 160 5 10
13 พ.ค. 2564 38 27 170 5 10
12 พ.ค. 2564 37 26 170 5 20
11 พ.ค. 2564 37 26 170 5 20
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
373,980
ครั้ง