เข้าสู่ระบบ
วันที่-เวลา อุณหภูมิ
( oC )
จุดน้ำค้าง
( oC )
ความชื้นสัมพันธ์
( % )
ความกดอากาศ
( hPa )
ลม
( ทิศ/ความเร็ว กม. )
ทัศนวิสัย
( กม. )
ฝน 3 ชม.
( มม. )
18 พ.ค. 2564 19:00 น. 32.9 26.2 68 999.79 ลมสงบ 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 19:00 น. 31.4 24.6 67 1003.60 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3.7 กม./ชม. 8.00 0.00
18 พ.ค. 2564 16:00 น. 37.2 27.2 57 998.71 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 7.4 กม./ชม. 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 16:00 น. 37.2 24.9 50 1002.19 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 11.1 กม./ชม. 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 13:00 น. 36.5 25.6 54 1001.54 ลมสงบ 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 13:00 น. 36.1 24.7 52 1005.44 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 5.6 กม./ชม. 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 10:00 น. 32.5 26.1 69 1003.57 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 5.6 กม./ชม. 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 10:00 น. 33.5 26.6 67 1007.07 ทิศใต้ 9.3 กม./ชม. 9.00 0.00
วันที่ อุณหภูมิ ( oC ) ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. ( มม. )
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ( องศา ) ความเร็ว ( กม. )
17 พ.ค. 2564 38 27 170 5 40
16 พ.ค. 2564 38 27 20 6 10
15 พ.ค. 2564 38 27 170 5 20
14 พ.ค. 2564 37 26 170 5 10
13 พ.ค. 2564 38 28 180 6 10
12 พ.ค. 2564 38 27 170 4 20
11 พ.ค. 2564 37 26 190 5 20
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
373,993
ครั้ง