เข้าสู่ระบบ
วันที่-เวลา อุณหภูมิ
( oC )
จุดน้ำค้าง
( oC )
ความชื้นสัมพันธ์
( % )
ความกดอากาศ
( hPa )
ลม
( ทิศ/ความเร็ว กม. )
ทัศนวิสัย
( กม. )
ฝน 3 ชม.
( มม. )
ไม่พบข้อมูล
วันที่ อุณหภูมิ ( oC ) ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. ( มม. )
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ( องศา ) ความเร็ว ( กม. )
27 พ.ค. 2565 36 26 240 6 30
26 พ.ค. 2565 35 25 280 6 40
25 พ.ค. 2565 35 26 230 7 40
24 พ.ค. 2565 34 27 220 7 40
23 พ.ค. 2565 33 25 250 8 60
22 พ.ค. 2565 34 25 230 7 60
21 พ.ค. 2565 32 25 200 7 70
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
606,444
ครั้ง