เข้าสู่ระบบ
วันที่-เวลา อุณหภูมิ
( oC )
จุดน้ำค้าง
( oC )
ความชื้นสัมพันธ์
( % )
ความกดอากาศ
( hPa )
ลม
( ทิศ/ความเร็ว กม. )
ทัศนวิสัย
( กม. )
ฝน 3 ชม.
( มม. )
18 พ.ค. 2564 19:00 น. 33.7 26.2 65 1003.54 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5.6 กม./ชม. 10.00 0.00
18 พ.ค. 2564 16:00 น. 36.6 24.5 50 1002.37 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5.6 กม./ชม. 12.00 0.00
18 พ.ค. 2564 10:00 น. 32.7 26.1 69 1007.32 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 7.4 กม./ชม. 9.00 0.00
18 พ.ค. 2564 04:00 น. 29.0 23.9 74 1004.64 ลมสงบ 9.00 0.00
18 พ.ค. 2564 01:00 น. 30.1 25.0 74 1004.95 ลมสงบ 8.00 0.00
17 พ.ค. 2564 22:00 น. 31.0 26.8 79 1004.60 ลมสงบ 9.00 0.00
17 พ.ค. 2564 19:00 น. 34.1 24.8 58 1003.27 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.7 กม./ชม. 10.00 0.00
17 พ.ค. 2564 16:00 น. 37.0 22.6 44 1002.65 ลมสงบ 10.00 0.00
วันที่ อุณหภูมิ ( oC ) ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. ( มม. )
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ( องศา ) ความเร็ว ( กม. )
17 พ.ค. 2564 39 27 180 5 40
16 พ.ค. 2564 38 27 180 5 10
15 พ.ค. 2564 38 27 170 4 20
14 พ.ค. 2564 38 26 180 6 10
13 พ.ค. 2564 37 27 200 5 10
12 พ.ค. 2564 37 27 190 5 20
11 พ.ค. 2564 37 25 190 5 20
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
373,986
ครั้ง