เข้าสู่ระบบ

พื้นที่ที่มีประชาชนขอฝนหลวง

พื้นที่ จำนวน
จ.อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ 2
จ.อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร 2
จ.สกลนคร อ.อากาศอำนวย 2
จ.สกลนคร อ.เต่างอย 1
จ.สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ 1
จ.สกลนคร อ.เจริญศิลป์ 1
จ.มุกดาหาร อ.คำชะอี 1
จ.พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ 1
จ.นครศรีธรรมราช อ.พิปูน 1
จ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด 1
จ.นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ 1
จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว 1
จ.บุรีรัมย์ อ.กระสัง 1
จ.บุรีรัมย์ อ.สตึก 1
จ.บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช 1
จ.ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย 1
จ.ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง 1
จ.ศรีสะเกษ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 1
จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี 1
จ.อุบลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ 1
จ.อุบลราชธานี อ.นาเยีย 1
จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร 1
จ.ยโสธร อ.กุดชุม 1
จ.ยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว 1
จ.ยโสธร อ.ป่าติ้ว 1
จ.ยโสธร อ.ไทยเจริญ 1
จ.ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ 1
จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง 1
จ.ชัยภูมิ อ.จัตุรัส 1
จ.ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์ 1
จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวระเหว 1
จ.ชัยภูมิ อ.บ้านแท่น 1
จ.อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ 1
จ.อำนาจเจริญ อ.หัวตะพาน 1
จ.ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี 1
จ.ขอนแก่น อ.ชนบท 1
จ.เลย อ.เอราวัณ 1
จ.สกลนคร อ.กุสุมาลย์ 1
จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม 1
จ.สกลนคร อ.พังโคน 1
จ.สกลนคร อ.วาริชภูมิ 1
จ.สกลนคร อ.นิคมน้ำอูน 1
จ.สกลนคร อ.วานรนิวาส 1
จ.สกลนคร อ.คำตากล้า 1