เข้าสู่ระบบ
พื้นที่เป้าหมายของการปฏิบัติการฝนหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 5 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเป้าหมาย
1. ศูนย์ฯ ภาคเหนือ 15 จังหวัด
 • หน่วยฯ เชียงใหม่(ศูนย์ฯ)
 • หน่วยฯ พิษณุโลก/แพร่
 • หน่วยฯ ตาก
 • กำแพงเพชร
 • ตาก
 • พิจิตร
 • แพร่
 • ลำพูน
 • เชียงราย
 • น่าน
 • พิษณุโลก
 • แม่ฮ่องสอน
 • สุโขทัย
 • เชียงใหม่
 • พะเยา
 • เพชรบูรณ์
 • ลำปาง
 • อุตรดิตถ์
2. ศูนย์ฯ ภาคกลาง 14 จังหวัด
 • หน่วยฯ นครสวรรค์(ศูนย์ฯ)
 • หน่วยฯ ลพบุรี
 • หน่วยฯ กาญจนบุรี
 • กรุงเทพฯ
 • นครปฐม
 • ปทุมธานี
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง
 • กาญจนบุรี
 • นครสวรรค์
 • ลพบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • อุทัยธานี
 • ชัยนาท
 • นนทบุรี
 • สระบุรี
 • อยุธยา
3. ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
 • หน่วยฯ ขอนแก่น(ศูนย์ฯ)
 • หน่วยฯ นครราชสีมา
 • หน่วยฯ อุบลราชธานี
 • หน่วยฯ อุดรธานี
 • กาฬสินธุ์
 • นครพนม
 • บุรีรัมย์
 • ยโสธร
 • ศรีสะเกษ
 • หนองคาย
 • อุดรธานี
 • ขอนแก่น
 • นครราชสีมา
 • มหาสารคาม
 • ร้อยเอ็ด
 • สกลนคร
 • หนองบัวลำภู
 • อุบลราชธานี
 • ชัยภูมิ
 • บึงกาฬ
 • มุกดาหาร
 • เลย
 • สุรินทร์
 • อำนาจเจริญ
4. ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก 8 จังหวัด
 • หน่วยฯ ระยอง(ศูนย์ฯ)
 • หน่วยฯ จันทบุรี
 • หน่วยฯ สระแก้ว
 • จันทบุรี
 • ตราด
 • ระยอง
 • ฉะเชิงเทรา
 • นครนายก
 • สระแก้ว
 • ชลบุรี
 • ปราจีนบุรี
5. ศูนย์ฯ ภาคใต้ 20 จังหวัด
 • หน่วยฯ สุราษฎร์ธานี(ศูนย์ฯ)
 • หน่วยฯ หัวหิน ประจวบฯ
 • หน่วยฯ หาดใหญ่ สงขลา
 • หน่วยฯ นครศรีธรรมราช
 • กระบี่
 • นครศรีธรรมราช
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • เพชรบุรี
 • ระนอง
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสงคราม
 • ชุมพร
 • นราธิวาส
 • พังงา
 • ภูเก็ต
 • ราชบุรี
 • สมุทรสาคร
 • สุราษฎร์ธานี
 • ตรัง
 • ปัตตานี
 • พัทลุง
 • ยะลา
 • สงขลา
 • สตูล
รวมทั้งหมด 5 ศูนย์ 77 จังหวัด
 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 02-109-5100 ต่อ 604
กองปฏิบัติการฝนหลวง 02-109-5100 ต่อ 604
สถานีเรดาร์
สถานีเรดาร์
อมก๋อย
ตรวจกลุ่มฝนและตรวจอากาศชั้นบน
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
สถานีเรดาร์
พิมาย
ตรวจกลุ่มฝนและตรวจอากาศชั้นบน
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานีเรดาร์
ตาคลี
ตรวจกลุ่มฝนและตรวจอากาศชั้นบน
บริเวณพื้นที่ภาคกลาง
สถานีเรดาร์
สัตหีบ
ตรวจกลุ่มฝนและตรวจอากาศชั้นบน
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
สถานีเรดาร์
พนม
ตรวจกลุ่มฝนและตรวจอากาศชั้นบน บริเวณพื้นที่ภาคใต้
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
286,014
ครั้ง